Lyt til børn og unges stemmer ved kommunalvalget


21. november 2017 beslutter danskerne hvilke partier og personer, der skal bestemme vilkårene i kommunale vuggestuer, børnehaver, fritidstilbud og skoler de kommende fire år. BUPL Nordsjælland opfordrer politikerne til at lytte til, hvad vi som pædagoger efterspørger på vegne af børn og unge.


Udgivet d. 4 december, 2017

Af: Pernille Riis, Formand for BUPL Nordsjælland

Der er grund til at lytte. For sjældent har kritikken været kraftigere fra forældre, som ønsker højere faglighed, mere nærvær og flere fagprofessionelle, der kan sikre læring, trivsel og nærvær for børn og unge. Sjældent har det behov været dokumenteret mere tydeligt end nu, hvor BUPL igen har påvist, at alt for mange pædagoger i løbet af en dag står alene med mange børn. Også i nordsjællandske institutioner. Og sjældent har forskningen påvist mere grundigt, at det betaler sig samfundsmæssigt at investere pædagogiske ressourcer så tidligt som muligt i børns liv.

Der er fremtid i bedre normering

Bedre normeringer handler ikke blot om bedre arbejdsmiljø for pædagoger. Al ny udviklingspsykologi bekræfter, at børn og unge udvikler sig gennem tætte relationer i hverdagen med voksne, der har tid til nærvær, til at lytte og gribe behov og interesser. Men det kræver, at der er voksne nok med den rette uddannelse og faglige ballast til at vide, hvad der er brug for. Det er der ikke nu. I dag er der for få til de små.

Vi skal have et permanent løft

BUPL Nordsjælland efterlyser mod og handlekraft fra kommunerne til at turde investere i flere fastansatte pædagoger. Der er brug for et permanent løft, som matcher mindst 80 procent uddannet personale i daginstitutioner og minimumsnormeringer på 1 medarbejder til 3 vuggestuebørn, 1 medarbejder til 6 børnehavebørn og 1 medarbejder til 9 børn i SFO eller fritidshjem.

Mere råderum til pædagogerne

BUPL Nordsjælland efterlyser også mod og handlekraft fra de lokale politikere og i kommunerne til at slippe tendensen til at bruge skræddersyede pædagogiske koncepter og detailstyre pædagogisk arbejde fra distancen. Giv i stedet den faglige dømmekraft plads og råderum hos pædagoger og pædagogiske ledere, som ved, hvad der er brug for i netop deres lokalmiljø, institution, klub eller skole.

Vi anerkender, at der generelt er pres på de kommunale budgetter, og at det er nødvendigt at prioritere. Det er den prioritering forældre, bedsteforældre, cirka 5000 medlemmer af BUPL Nordsjælland og alle andre stemmeberettigede tager, når de sætter deres kryds ved kommunalvalget. På vegne af børn og unge. Deres stemmer lytter vi til dagligt, så lytter I til vores?