Omstridt normeringsopgørelse mangler tal for 58 kommuner


Blot 40 kommuner har godkendt tal, som kan bruges i ny normeringsopgørelse på børneområdet. Børneminister Mai Mercado må sikre, at tal for alle kommuner er på plads inden september, siger BUPL.


Udgivet d. 30 juni, 2017

Historien om den nye normeringsopgørelse for daginstitutioner vil øjensynligt ingen ende tage. Danmarks Statistik har fredag offentliggjort tal fra blot 40 af landets kommuner, da de resterende 58 kommuner ikke har valideret tallene fra Danmarks statistik, som skal bruges til normeringsopgørelsen. Dermed har man nu ventet i over fire år på en normeringsopgørelse, der blev besluttet tilbage i 2012.

”Politikerne har gentagne gange henvist til, hvor vigtig den nye normeringsopgørelse er, men nu står vi igen med mangelfulde tal, som gør, at vi ikke får det overblik, vi har behov for. Nu er det på tide, at ministeren slår i bordet”, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

Det var den daværende S-R-SF regering, der tilbage i efteråret 2012 besluttede at lave en officiel normeringsopgørelse som et led i Finansloven for 2013. Daværende børneminister Manu Sareen sagde:

”Den nye model betyder, at vi kan få en mere kvalificeret debat om vores daginstitutioner og dagpleje, fordi vi får et bedre overblik over hvilke og hvor mange hænder, der tager sig af vores børn.”

Normeringsopgørelsen skulle gøre det muligt at sammenligne normeringer og andelen af uddannede pædagoger mellem kommuner. I første omgang skulle opgørelsen komme i 2015, men blev udskudt til 2016. Da tallene blev lanceret i august 2016, var de så fejlbehæftede, at Danmarks Statistik trak dem tilbage samme dag.

Børneminister Mai Mercado blev senere på året indkaldt i samråd om sagen, og dengang lovede ministeren handling:

”Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at sikre, at vi får en retvisende normeringsstatistik hurtigst muligt. Vi har brug for den i de politiske forhandlinger allerede i det kommende år”

BUPL-formand Elisa Bergmann kræver nu, at Mai Mercado går ind i sagen og sikrer, at kommunerne får valideret og godkendt tal for resten af kommunerne senest den 1. september 2017, så normeringsopgørelsen er tilgængelig for alle kommuner, inden de kommunale budgetter for 2018 skal vedtages.

”Politikerne på Christiansborg har lige vedtaget en stor dagtilbudsaftale og talt højt og flot om, hvor vigtigt børneområdet er. Og vi ved, at forskningen viser, at det er helt afgørende for det enkelte barn, hvad normeringen er. Så kan vi ikke leve med, at vi nu på femte år venter på retvisende tal om normeringerne i landets daginstitutioner. Det er besynderligt, at det kan være så vanskeligt at skaffe de tal,” siger Elisa Bergmann.

”Det er på tide, at nogen tager ansvar for normeringerne i vores daginstitutioner og giver os et ordentligt sammenligningsgrundlag. Vi ved, at der mangler 4.000 pædagoger på landsplan i forhold til niveauet i 2009, men vi har ikke ordentlige tal for kommunerne. Vi er selvfølgelig glade for, at tal for de første 40 kommuner er landet, og dem vil vi dykke ned i med det samme. Og så ser vi frem til de næste 58,” siger BUPL-formanden.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Maiken Riis Friberg, leder af kommunikation i BUPL, tlf.: 26 17 59 33

 

FAKTA

Se den nye opgørelse her.

Se faktaark: Børnetal stiger med 56.000 børn i alderen 0-5 år frem mod 2025 (pdf).

Se faktaark: Der har været nedskæringer i normeringerne siden 2009 (pdf).