Omsorg og nærvær kræver faglighed og ledelse tæt på


Altinget 15. august 2019 af Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL.


Opdateret d. 23. august 2019

Hvorfor har vi vænnet os til, at op mod 4 ud af 10 ansatte i vuggestuer og børnehaver ikke har en pædagoguddannelse? Hvordan harmonerer det med, at vi samtidig er enige om, at arbejdet med børns trivsel og udvikling kræver dyb faglig viden. Viden om udviklingspsykologi, børns relationsdannelse, etablering af fællesskaber og venskaber, tegn på mistrivsel, inklusion, børns kreativitet, social mobilitet, sproglige udvikling. Jeg kunne blive ved.

Vi kunne ikke drømme om at lade en ufaglært reparere vores bil. Vi ville aldrig lade en person uden relevant uddannelse ordne vores tænder. Og vi ville aldrig sætte os ind i et fly, hvis piloten ikke vidste noget om flyvning. Men når det kommer til det måske allervigtigste for os, vores børns velfærd, trivsel og udvikling i de 8-9 timer, de hver dag tilbringer i daginstitutionerne, stiller vi ikke mange krav.

Hvorfor ikke? Burde vi ikke stille de højeste krav til fagligheden? Burde vi ikke gå all-in og stile efter, at alle har en pædagoguddannelse?

Alle er enige om, at ledelse er helt afgørende for kvaliteten. Men ledelse tæt på er snart en saga blot. Kommunerne har sparet lederne og ledelse væk, og samtidigt stiger ledelsesspændet. Det betyder, at lederen og personalet ikke mødes og sparrer, endsige får talt om den pædagogiske udvikling. Det er uholdbart og meningsløst, når vi samtidig ved, at en meget stor andel af det pædagogiske personale, der står uden ledelse i hverdagen, ikke har en relevant uddannelse.

Det pædagogiske arbejde er afgørende for godt børne- og ungeliv. Pædagogfaget er meningsfyldt og vores arbejde er samfundsmæssigt vigtigt. Alligevel oplever vi igen i år et fald i optaget på pædagoguddannelsen. Det problem må politikerne tage alvorligt, for lige nu er der udsigt til, at vi kommer til at mangle pædagoger i fremtiden. Hvis vi skal have flere til at vælge pædagogfaget, er der brug for bedre vilkår for det pædagogiske arbejde.

Der er lige nu et historisk stærkt fokus på kvaliteten i daginstitutionerne. Med den nye regering får vi minimumsnormeringer, der sætter en prop i de evige besparelser. Og der lægges også op til at skifte styring ud med ledelse og erstatte dokumentation med tillid og medinddragelse. Det er fantastisk.
Men hvis vi vil se store fremskridt, må vi stille krav til personalets faglighed, ligesom vi må sørge for, at der er pædagogfaglig ledelse tæt på. Det er vejen til kvalitet, og der er ingen smutveje.