OK21 – vidste du, at….?


OK21 indeholder mange elementer; alt lige fra løn, pension, arbejdstid, vilkår for studerende og KL-projekter. Vi forsøger her at give dig et overblik, så du ved, hvad den nye OK-aftale indeholder.


Opdateret d. 10. marts 2021

Vidste du for eksempel, at:

BUPL har sikret en lønramme på 6,75 procent over de næste tre år

Det var kun BUPL og Dansk Sygeplejeråd, der ville forhandle OK21 som planlagt. KL gjorde det klart, at OK21 kun ville blive udskudt, hvis alle var indstillet på dette. Det var vi ikke, og derfor blev OK21 gennemført. Hvis OK21 ikke havde været gennemført, havde pædagogerne stået til en lønnedgang her til april, da den såkaldte reguleringsordning ville

 

BUPL har sikret pædagogerne en reallønsfremgang i OK21

6,75 procent mere i løn betyder, at din løn ikke blot følger med de stigende priser (en såkaldt reallønssikring). Din løn stiger mere end det (en reallønsfremgang). Du kan derfor i 2024 købe mere, end du kan i dag, også selvom priserne er steget i mellemtiden.

 

BUPL har sikret, at pædagogerne har fået en pulje til ligeløn

Ligeløn betyder utrolig meget for pædagogerne, da vi er det dårligst lønnede fag blandt alle med en mellemlang videregående uddannelse. Det skal der rettes op på, og vi var med til at sikre, at nogle af OK-midlerne (og flere end i OK18) blev båndlagt til at rette op på ligelønsproblemet – til særlig gavn for pædagogerne.

 

BUPL har sikret en grundlønsstigning til alle pædagoger på pædagogoverenskomsten

Da vi forud for OK21-forhandlingerne spurgte pædagogerne, hvad der var vigtigst, så var svaret meget klart – mere i løn. En stigning i grundlønstillægget (svarende til ca. 170 kr. om måneden) kommer for det første alle pædagoger til gavn, og da det er et såkaldt kr./øre-tillæg, så vil denne lønstigning ikke forværre ligelønsproblemet blandt pædagogerne. Grundlønsstigningen træder i kraft pr. 1. april 2022.

 

BUPL har prioriteret at give et lønløft til studerende i praktikperioderne på 400 kr. om måneden

Det er vigtigt, at de studerende har gode vilkår under deres praktikperioder. Det gælder også lønnen. Det er lige sikret lidt bedre med denne aftale. Og vi har derudover fået lovning på, at hvis der kommer generelle ændringer for praktikstuderende, fx at de bliver SU-berettigede under alle praktikperioder, så vil de penge vi har brugt på lønforhøjelsen gå tilbage til os, og vi kan bruge pengene på noget andet. Det er en fleksibel og god ordning.

 

BUPL har hævet klubtillægget for pædagoger, der arbejder mere end 500 timer om aftenen fra 32.000 til 40.000 kr. årligt

Det er vigtigt, at pædagoger der arbejder på skæve tidspunkter prioriteres rent lønmæssigt, og særligt når man lægger så meget af ens arbejdstid her. Derfor blev dette område prioriteret, og vi fik forhandlet en pæn lønforbedring hjem.

 

BUPL har sikret en lille pensionsstigning til pædagogerne

Pension betyder også meget for pædagogerne, og over en helt livsforløb betyder selv den mindste forbedring meget, når man endelig skal på pension. Pensionen stiger derfor fra de nuværende 14,37 procent til 14,42 procent. Pensionsstigningen træder i kraft pr. 1. april 2022

 

BUPL har sikret, at grundlønnen og pensionen forhøjes for PFF

BUPL har forhandlet en grundlønsstigning hjem til pædagoger på PFF-overenskomsten, svarende til ca. 100 kr. om måneden. Derudover forhøjes den nuværende pensionssats fra 15,01 procent til 15,1 procent Forbedringerne træder i kraft pr. 1. april 2022.

 

BUPL har sikret, at grundlønnen og pensionen forhøjes for pædagoger i særlige stillinger

BUPL har forhandlet en grundlønsstigning hjem til pædagoger på særlige stillinger, svarende til ca. 143 kr. om måneden. Derudover forhøjes den nuværende pensionssats fra 15,42 procent til 15,5 procent.

Det er også besluttet, at den del af pensionssatsen, der overstiger 15,05 procent indgår i en såkaldt fritvalgsordning, og pædagogen kan derfor vælge at få denne del udbetalt som løn i stedet for. Forbedringerne træder i kraft pr. 1. april 2022.

 

BUPL har sikret, at ledernes pension forhøjes, og at det kan vælges at udbetales som løn

Lederne meldte meget entydigt tilbage, at pensionen var det, der skulle prioriteres denne gang. Derfor blev forhandlingsresultatet, at ledernes nuværende pensionssats på 16,44 procent forhøjes til 17,04 procent. Det er ydermere aftalt, at stigningen på de 0,6 procent er omfattet af en såkaldt fritvalgsordning. Dvs. hvis en leder ønsker at få de 0,6 procent udbetalt som løn i stedet for, så er dette en mulighed.

 

BUPL har fået indført en mellemlederstilling på pædagogoverenskomsten

BUPL har særligt på SFO-området oplevet, at mange lederstillinger forsvinder, og at almindelige pædagoger sættes til at lave lederlignende opgaver – typisk uden at få noget ekstra i lønningsposen for det. Der er nu indgået aftale om, at der skal ses på at oprette mellemlederstillinger disse steder (erstatter de gamle souschefstillinger), så det både i titel og løn kommer til at ses, hvis almindelige pædagoger påtager sig lederlignende arbejdsopgaver. Det vil være et område, BUPL vil følge tæt de kommende år.

 

BUPL og KL i perioden frem mod OK24 skal arbejde med projekter på udvalget fokusområder

Parterne er blevet enig om at lave nogle dybdegående projekter på fire udvalgte områder:

  1. Pædagogernes kompetenceudvikling
  2. Pædagogfaglig ledelse i dagtilbud
  3. Fritids- og klubtilbud og
  4. Faglig udvikling – veje til karriere, fastholdelse og rekruttering

Vi glæder os til dette arbejde, da det vil hjælpe til med at sætte lys på og understøtte mange af de mærkesager, BUPL arbejder med.

 

BUPL har sikret bedre aftaler for skolepædagogernes arbejdstid

Skolepædagogerne har ikke samme vilkår som lærerne, når det kommer til tid til forberedelse. Det forsøger parterne nu at rette mere op på. Der er derfor aftalt bestemmelser, der gør, at pædagogerne (bl.a. gennem deres TR og MED-systemet) meget mere aktivt og systematisk skal inddrages i planlægningen og indflydelsen på arbejdsopgaverne, når det nye skoleår skal planlægges.

 

BUPL har sikret, at Den Kommunale Kompetencefond videreføres

Efter- og videreuddannelse er en vigtig del af den pædagogiske praksis. Det var derfor vigtigt at bevare pædagogernes muligheder for kontinuerligt at kunne tilegne sig ny viden. Det sker gennem Den Kommunale Kompetencefond, som videreføres i den kommende overenskomstperiode.