OK21: Ja eller nej?


Overenskomstforhandlingerne OK21 er afsluttet. Et forlig er i hus. Det skal du nu stemme om.


Opdateret d. 10. marts 2021

Af: Pernille Riis, Formand i BUPL Nordsjælland

Kære medlem af BUPL Nordsjælland

Ja eller Nej?

BUPLs hovedbestyrelse og en samlet bestyrelse i BUPL Nordsjælland vil anbefale dig at stemme JA. Først og fremmest, fordi resultatet sikrer pædagogerne og lederne en reallønsforbedring. Og det midt i en krisetid og Coronapandemi.

Det bedste resultat på de givne betingelser

Der blev også plads til en fordobling af ligelønspuljen, mere i pension, flere penge til aftenarbejde og en lønstigning til de studerende. Og dertil en platform til fokus på faglighed og faglig udvikling.

Dette til trods går bestyrelsen ikke rundt med armene over hovedet over resultatet, for havde du fortjent mere? JA. Der er stadig en del ladt tilbage at ønske – for eksempel vores lønefterslæb og anerkendelse af vores faglighed og betydning for børn og unge.

Politisk løsning på lønefterslæbet

Bestyrelsen anerkender til fulde, at der er frustration over, at pædagogernes løn fortsat ikke matcher vores uddannelseslængde og vores samfundsmæssige værdi. Og vi er dybt forundrede og skuffede over, at KL ikke i højere grad ønsker at anerkende pædagoger og ledere for deres arbejde og indsats. OK forløbet har været med til at fremskrive problemet og vist, at det ikke kan løses ved overenskomstforhandlinger alene. Vi må derfor anskue lønefterslæbet som et politisk skabt problem (tjenestemandsreform fra 1969) og derfor også et problem, politikerne på Christiansborg skal være med til at løse. Det bliver et langt sejt træk.

Uden opbakning taber vi alle i en konflikt

I bestyrelsens anbefaling til at stemme JA, indgår mange overvejelser omkring konsekvenser af en eventuel konflikt. Vi har været rundt om alt fra: Om KL lockout’er området, hvis vi varsler strejke, om konfliktunderstøttelsen til de pædagoger, der udpeges til at gå i konflikt, og til det efterfølgende konfliktkontingents betydning for opbakningen. Helt centralt i vores vurdering har været betydningen af befolkningens opbakning. Vi oplever, at der samfundsmæssigt er en voksende forståelse og anerkendelse af pædagogers betydning. Men bestyrelsen vurderer også, at vi ikke kan forvente at vinde befolkningens opbakning i en så omfattende krisetid, vi står i lige nu, hvor mange har mistet deres arbejde, står til at gå konkurs og med udsigt til, at institutioner ved strejke/lockout igen lukkes. Uden den opbakning taber vi alle i en konflikt.

Afstemning fra d. 12. – 29. marts

Samlet set vil BUPL Nordsjælland derfor anbefale dig at stemme JA. Afstemningsperioden vil være fra d. 12. til d. 29.marts. Vi afvikler virtuelt medlemsmøde d. 17.03.21., hvor du kan høre mere om indholdet og stille spørgsmål hertil og til bestyrelsens anbefaling. Du er også altid velkommen til at ringe til os, hvis der er noget. du er i tvivl om, eller blot vil have uddybet elementer af resultatet.

Bestyrelsen har en målsætning om en høj stemmeprocent. Det håber vi du vil hjælpe til med. Tal om OK21 på din arbejdsplads og hjælp hinanden til at få stemt.

På vegne af bestyrelsen

Pernille Riis Formand