OK21 – her er resultatet


Aftalen sikrer blandt andet en reallønsfremgang over de næste tre år og vi får sat gang i en række projekter, der skal forbedre rammerne for udviklingen af det pædagogiske arbejde i kommunerne og styrke fagligheden.


Udgivet d. 1. marts 2021

BUPL har et overenskomstforlig for de næste tre år. Aftalen med de øvrige fagforeninger i forhandlingsfællesskabet og arbejdsgiverne i kommunerne sikrer en reallønsfremgang over de næste tre år.

Det var det altoverskyggende mål, da vi gik ind til forhandlingerne, og da vi insisterede på at forhandle overenskomst trods corona-krisen. Hvis vi havde udskudt forhandlingerne, ville vi været gået ned i løn, og det ville tage mange år at indhente igen.

“Det er ikke det, vi havde håbet på – men vi har fået langt mere, end hvis vi ikke havde gjort det nu. Det er vigtigt at holde fast i de mange gode punkter, vi har fået igennem i denne aftale. Det hele kan ikke ordnes ved en overenskomst. Det er politisk, der skal rettes op på det enorme lønefterslæb. Og det kæmper vi fortsat for,” siger formand Rikke Hunsdahl.

Ud over de generelle lønstigninger har fået en ligelønspulje og en større organisationspulje til vores egne forhandlinger med KL, som vi har brugt til at hæve grundlønnen for alle pædagoger herunder også PFF og Særlige stillinger, højere praktikløn for de studerende og et tillæg til klubpædagoger med over 500 aftentimer.

Flere projekter
Som en del af overenskomstfornyelsen får vi også sat gang i en række projekter, der skal forbedre rammerne for udviklingen af det pædagogiske arbejde i kommunerne og styrke fagligheden, som er noget af det, som medlemmerne har lagt vægt på, da vi udtog krav.

På den måde, har vi fået det maksimale ud af den snævre økonomiske ramme, som blev fastlagt allerede med de statsansattes overenskomst, og den ”status quo-strategi” vi har mødt hos arbejdsgiverne også i vores egne forhandlinger.

Vi har hele tiden været klar over, at pædagogernes historisk lønefterslæb ikke kan løses inden for overenskomstsystemet alene, da det vil betyde, at andre offentlige faggrupper skal gå ned i løn.

Det er en sejr, og et lille skridt i den rigtige retning, at vi fik kæmpet en ligelønspulje hjem for anden overenskomst i træk. Men vi har også brug for en politisk løsning, der kan rette op på det skæve lønsystem, som blev skabt med Tjenestemandsreformen tilbage i 1969.

Derfor er det også vigtigt, at vi i forbindelse med overenskomstfornyelsen nu har fået håndslag fra de øvrige fagforeninger i vores forhandlingsfællesskabet på, at vi skal videre ad den vej.

Læs mere om OK21-aftalen her:
Reallønsfremgang i en krisetid
Endnu en perle på snoren