OK21 går ind i den sidste fase


Fredag d. 12. februar skal de sidste søm slås i overenskomstforhandlingerne 2021.


Opdateret d. 12. februar 2021

Kl. 12 fredag d. 12. februar sætter Forhandlingsfællesskabet, som BUPL er en del af, sig ind til de (måske) sidste og afgørende forhandlinger med KL. Det er nu, at den overordnede lønramme skal på plads – altså hvor store løn- og pensionsstigninger og lignende – som pædagoger, folkeskolelærer, SOSU-assistenter og HK’ere skal have. Det er også her, eventuelle nye tiltag og vilkår for ligeløn, seniorer, arbejdsmiljø mv. skal forhandles på plads.

Staten har allerede indgået forlig
Staten gik i sidste uge foran og aftalte en samlet lønramme på 6,75 procent, hvoraf de 4,42 procent går til lønstigninger. Det er en meget smal ramme, som kun lige sikrer reallønnen – altså at det du har råd til at købe i dag, har du også råd til at købe i 2024, hvis det for eksempel bliver en 3-årig overenskomst.

Vi kæmper for en højere lønramme på det kommunale område, hvor pædagoger i daginstitutioner, skoler, specialtilbud, familierådgivning og så videre har været frontpersonalet under denne coronapandemi. Statsministeren har sagt, at vi er uundværlige – det skal også afspejles på lønsedlen.

Ligelønnen tager 757 år
Pædagogfaget lider også under ligelønsproblematikken. Vi er den dårligst lønnede faggruppe af alle med en mellemlang videregående uddannelse.  For eksempel er vores gennemsnitsløn 6.000 kr. mindre om måneden end en lærer. Det vil vi have arbejdsgiverne til at få øjnene op for og i fællesskab komme med ordninger, der udligner dette. Både for at give de pædagoger, der knokler som aldrig før, en retfærdig løn, men også for at sikre, at faget, og dermed kommunerne, rent lønmæssigt har attraktive job at tilbyde i fremtiden.

Et stigende børnetal og mange pædagoger, der snart går på pension, betyder, at der skal rekrutteres minimum10.000 flere pædagoger inden for en kort årrække.

Men overenskomstforhandlinger kan ikke gøre det alene – det ville tage 757 år!! Derfor skal disse følges op af trepartsforhandlinger med Staten, hvor politikerne på Christiansborg må tage et ansvar og komme med en pose penge, der kan bringe real ligeløn ind i blandt andre pædagogfaget.

BUPL går forrest
Det var BUPL, med forbundsformand Elisa Rimpler i spidsen, der kæmpede for, at OK21-forhandlingerne faktisk skulle gennemføres. Mange fagforbund var fra start af indstillet på at udskyde dem minimum et år, men det ville have betydet lønnedgang og et endnu større lønefterslæb. Det mente vi ikke, vi kunne byde jer pædagoger, og derfor holdt vi fast i, at OK21 skulle gennemføres som planlagt.

Hør Elisa fortælle om optakten til de sidste afgørende forhandlinger i denne weekend

Du kan også læse mere om BUPL’s tanker omkring OK21 og flere andre emner på hendes blog: https://bupl.dk/bupl-mener/formandsblog/

BUPLs specifikke krav og find flere oplysninger
Efter planen skal BUPL i næste uge indlede de afsluttende forhandlinger om vores specielle krav – altså krav der ligger ud over generelle lønstigninger, forbedringer af senioraftaler osv., som gælder alle ansatte i den kommunale verden. De BUPL-specifikke forhandlinger er f.eks. forhandlinger om arbejdstidsaftaler for skolepædagoger, forhandlinger om det såkaldte Skive-protokollat (altså aflønning af pædagoger der varetager fagfaglig undervisning).

Du kan læse meget mere om OK21 og se alle vores specielle krav her på vores hjemmeside

Hvornår er der nyt?
Det korte svar er, at vi ikke aner det. Meningen er, at når de går ind i forhandlingslokalet i dag, så kommer de først ud, når de enten har landet en aftale, eller er blive enige om ikke at kunne blive enige. Så det kan ske hurtigt, det kan tage hele weekenden eller måske endnu længere end det. Men vær sikker på, at lige så snart, der kommer nyt, så får i opdateringer fra os.