OK21-aftale på plads – hvad så nu?


Den nye overenskomstaftale sikrer en lønstigning for pædagogerne, men der er meget, vi ikke fik i aftalen. Det er blandt andet arbejdstidsaftaler, forberedelsestid, pension og tilbagetrækning, barns første og anden sygedag og ligeløn, som BUPL Fyn vil fortsætte med at arbejde for lokalt.


Opdateret d. 13. april 2021

Vi har fået en ny overenskomstaftale, der gælder de næste tre år. På landsplan stemte 82,1 procent af medlemmerne ja til aftalen. Fyn havde en flot stemmeprocent på næsten 70 procent.

“Rigtig mange af jer har knoklet for at få jeres kollegaer til at stemme, og det er virkelig lykkedes. Tusind tak til alle for opbakningen og for jeres stemmer. Uanset hvad I stemte, skal I have tak for at deltage i afstemningen,” lyder det fra formand i BUPL Fyn, Rikke Hunsdahl

Ikke alle er lige begejstret for aftalen, og det er ifølge formanden heller ikke verdens bedste overenskomst. For selvom aftalen sikrer en lønstigning, er der stadig meget, pædagogerne ikke fik i aftalen. Det er blandt andet arbejdstidsaftaler, forberedelsestid, pension og tilbagetrækning, barns første og anden sygedag og ligeløn, som BUPL Fyn vil fortsætte med at arbejde for lokalt.

“Vi skal i hver enkelt kommune have aftalt med tillidsrepræsentanter, ledere og medlemmer, hvilke arbejdspunkter, der er allervigtigst. Vi skal sikre, at vi får forhandlet løn lokalt. Vi skal sikre, vi får lavet arbejdstidsaftaler på både PFF,- skole- og privatområdet. Vi skal sikre, at barns første og anden sygedag bliver overholdt og bliver en mulighed for pædagoger med børn. Vi skal hele tiden arbejde for, at vilkår og løn forbedres – ligesom vi plejer. For overenskomsten løser jo ikke det hele, siger Rikke Hunsdahl.

Og så er der ligelønsspørgsmålet, der skal løses et andet sted:

“Jeg tror, at denne overenskomst har gjort det tydeligt for rigtig mange, at den skal hentes ved siden af. Der skal komme nogen fra Christiansborg med en kæmpe pose penge til pædagogerne, lyder det fra formanden.

Hvad med skoleområdet?
Faglig sekretær i BUPL Fyn, Lone Reinholdt, har også set på, hvad vi ikke fik  i OK21-aftalen – blandt andet skoleområdet:

“Det har været afgørende for BUPLs OK21-forhandling med KL at forsøge, at få tilpasset de gældende arbejdstidsregler for skolepædagogerne, så pædagogerne inddrages i planlægningen af skoleåret, og at indflydelsen ikke ”viger” fra lærernes nye arbejdstidsaftale. Men KL var ubøjelige – og de ville ikke være med til at indgå en aftale om centrale bindinger. KL mener, at den opgave ligger bedre lokalt i kommunerne. Resultatet af forhandlingen blev til en mindre justering i reglerne, hvor det anbefales, at TR inddrages forud for det kommende skoleår, med henblik på en overordnet drøftelse af planlægning og arbejdstidstilrettelæggelse for skolepædagoger. Det var det bedst opnåelige resultat, og efter min opfattelse er det ikke de gældende arbejdstidsregler, der spænder ben for pædagogernes mulighed for indflydelse. Det er desværre ofte samarbejdet herom med den lokale skoleledelse.”

Hvordan vil BUPL Fyn arbejde for skolepædagogerne helt konkret? 

“Vi ved, at pædagogernes inddragelse i skoleårets planlægning ser meget forskelligt ud fra kommune til kommune og fra skole til skole. Resultatet af OK21 kalder på nødvendigheden af, at BUPL Fyn og FTR samt TR på skoleniveau fortsætter den lokale forhandlingsindsats om at indgå lokalaftaler. Aftaler, som aktivt medvirker til, at skolepædagogerne får reel indflydelse på opgaver og arbejdstidstilrettelæggelse af skoleåret. På Fyn har vi indgået lokalaftaler i Faaborg-MidtFyn, Odense og Nordfyn – og vi vil fortsætte indsatsen med henblik på at få indgået aftaler i flere af de fynske kommuner. De specifikke forhold i den enkelte kommune har naturligvis indflydelse på, hvordan processen gribes an.”

Et stort ja til overenskomsten – er det et udtryk for en tilfredshed med de løn og vilkår, aftalen lægger op til?

“En høj svarprocent sender et klart signal til arbejdsgiveren om, at vi som pædagoger interesser os for vores løn- og arbejdsvilkår. Og når det så er sagt, så tror jeg, at det store JA til resultatet af overenskomsten, er et resultat af BUPLs store oplysningsarbejde, den politiske påvirkningsindsats og ikke mindst dialogen med medlemmerne. BUPL meldte ud fra start, at pædagogernes historiske lønefterslæb ikke kan løses inden for overenskomstsystemet alene. Pædagogerne ved, at BUPL centralt samtidig følger et politisk spor – og kæmper videre for at komme nærmere målet om en retfærdig løn til pædagogerne.”

Hvad skal der nu ske på løn og vilkår, og hvad gør BUPL Fyn helt konkret på området?

“BUPL Fyns Bestyrelse har besluttet en lokal lønpolitik og lønstrategi, som er en del af BUPLs centrale politik og strategi. BUPL Fyns mål er, at mulighederne for at skabe lønfremgang for medlemmerne udnyttes fuldt ud. BUPL Fyns mål er at understøtte tillidsrepræsentanterne i, at der forhandles lokalt én gang om året, og at den lokale løndannelse afspejler, at der blandt pædagogerne er forskelle i ansvar, krav og i arbejdsopgavernes indhold. Men vi har brug for, at pædagogerne er bevidste om egne kvalifikationer for at tydeliggøre egne lønforventninger. Det gælder ved ansættelsen samt ved de øvrige forhandlinger – blandt andet ved de årlige forhandlinger, da det vil fremme TR og FTR’s mulighed for at opnå et godt resultat. BUPL Fyn skal samtidig og kontinuerligt sikre, at både FTR og TR er uddannet til at varetage forhandlingsopgaven. Dertil er det BUPL Fyns mål at sikre, at der i alle fynske kommuner er forhåndsaftaler – og at de indgåede aftaler genforhandles, så de er tidssvarende og aktuelle.”