OK-aftale ikke optimal
men den bedst mulige


Vores forhandlere fik det bedste ud af en vanskelig situation, mener formanden i BUPL Sydøst, Betina Vincent Andersen. Læs hendes kommentar til den nye OK21-aftale herunder.


Opdateret d. 15. februar 2021

Af Betina Vincent Andersen, formand i BUPL Sydøst

Så kom en ny kommunal overenskomstaftale i hus, og helt konkret fik vi en reallønsfremgang, en ligelønspulje og penge til egne forhandlinger.

Trods arbejdsgivers stramme økonomiske ramme betyder aftalen, at en gennemsnitlig pædagogløn vil stige med 1.600 kroner over de næste tre år. Det er ikke et prangende resultat, og vi havde ønsket os meget mere i lønningsposen, men det var det bedst opnåelige midt i en corona-tid og i en svær økomonisk situation. Coronakrisen gav netop Kommunernes Landsforening (KL) en anledning til at holde igen ved forhandlingerne.

Pædagogerne havde i udgangspunkt et stort ønske om en attraktiv og velfortjent lønfremgang. Derfor er følelsen af skuffelse berettiget, og pæne ord om pædagogers værdi er ikke nok. Det er et årelangt lønefterslæb, der ligger til grund for ønsket om mere i løn. Mere i løn vil gøre det mere attraktivt at være pædagog, hvilket især er vigtigt, fordi der skal rekrutteres endnu flere pædagoger i de kommende år, når børnetallet fortsætter med at stige.

Faktisk er pædagogernes lønefterslæb så stort, at det ikke kan løftes ved overenskomstbordet alene. Problemet bør løftes op på et politisk niveau og løses på selvsamme.
Heldigvis er et af lyspunkterne ved OK21-forliget, at hele lønmodtagersiden anerkender det skæve lønsystem og i fællesskab vil arbejde for at få rettet op på det.


Tilbage står der nu BUPL’s egne forhandlinger, som løber af stablen på onsdag. Her er det pædagogernes egne, specifikke krav, der er til forhandling, og vi har grund til optimisme. Mandagens brede, generelle aftale betyder nemlig, at der er flere penge at forhandle om i BUPL’s pulje end ved sidste overenskomst.

I BUPL Sydøst håber vi, at disse forhandlinger kan udgøre en samlet overenskomstaftale, som pædagogerne kan se sig selv i.

Fakta om ny kommunal OK-aftale: Sådan mærker pædagogerne den

  • 3-årig overenskomst med en samlet ramme på niveau med statens område på 6,75
  • Generelle lønstigninger på 5,02 procent over tre år
  • En lavt- og ligelønspulje på omkring 0,07 procent
  • 0,5 procent til organisationspuljerne – det højeste siden 2008
  • Den såkaldte reguleringsordning videreføres, så lønudviklingen følger den private lønudvikling
  • Forståelsespapir fra Forhandlingsfællesskabet, der blandt andet fastslår, at der skal arbejdes for ligeløn og drøftes eksempelvis trepart og andre løsninger på det kønsskæve lønsystem.

17. februar starter forhandlingerne mellem BUPL og KL om pædagogernes egne overenskomster.