OK-21 og indsamling af krav


Efter et meget anderledes forår med COVID-19-pandemi, nedlukning og genåbning af Danmark og en drøftelse blandt alle fagforeningerne på det offentlige område om en forlængelse eller udskydelse af overenskomstforhandlinger, blev det besluttet, at der skal forhandles.


Opdateret d. 13. juli 2020

Kære tillidsrepræsentanter i Nordjylland

Dette nyhedsbrev omhandler OK-21 og indsamling af krav til de kommende OK-forhandlinger. Der sendes også et nyhedsbrev ud til alle medlemmer i Nordjylland omhandlende OK-21.

Vi skal have indsamlet vores krav til OK-21. Arbejdet med at indsamle krav til de kommende overenskomstforhandlinger skulle have forgået i foråret, men har været sat på standby, mens pandemien har raset og fagforeningerne skulle afklare med hinanden om forhandlingerne skulle udskydes.

Derfor er vi alle i BUPL Nordjylland presset i processen med at indsamle krav og jeres vigtige opgave i processen med at indgå i dialog med jeres kollegaer og indsamle kollegaernes krav, er således også mega-tidspresset

Det bliver en kortere periode I har til rådighed, til at drøfte krav til overenskomsten med jeres kollegaer. I må gøre det så godt, som I kan, indenfor den tid, I har til det. Men det er vigtigt, at I prioriterer at komme til tillidsrepræsentantmødet i jeres egen kommune i august.

På tillidsrepræsentantmøderne vil I blive klædt på til overenskomsts-temaerne og I vil få mulighed for at prioritere og tilkendegive jeres krav.

Vi har I BUPL Nordjylland gjort en OK-21 mappe klar til jer, som vil blive uddelt på møderne. Her har vi allerede i det tidlige forår lagt et dilemmaspil i mappen, dengang da vi stadig regnede med den oprindelig proces for OK-21 forberedelsen. Nu kan I bruge spillet, hvis I har tid og lyst til det.

BUPL Nordjylland sender en spørgeskemaundersøgelse rundt til alle medlemmer sidst i august, hvor de kan tilkendegive de vigtigste krav til OK-21.

De vigtigste krav til den kommende overenskomstforhandling for BUPL er følgende:

  • LØN og LIGELØN

Herunder reallønsforbedringer, regulering-ordning, pædagogernes efterslæb, ligeløn og rekruttering, organisationspuljer

  • TID TIL FAGLIGHED

Herunder tid til planlægning, evaluering og refleksion, ret til fuldtid, skolepædagogernes arbejdstid, efter- og videreuddannelse, seniorvilkår og arbejdsmiljø

Vi glæder os til gode drøftelser om den kommende overenskomstforhandling.

Venlig hilsen

Liselotte Thomsen,

Formand, BUPL Nordjylland

og

Susanne Højgaard,

Hovedbestyrelsesmedlem, BUPL Nordjylland