Østjylland: Pædagogers svar på vilkårsundersøgelsen


Se her, hvordan pædagogerne i din arbejdskommune har svaret på BUPL’s landsdækkende vilkårsundersøgelse.


Opdateret d. 24. august 2018

BUPL udsendte i forsommeren 2018 en undersøgelse blandt sine medlemmer i hele landet, hvor de bliver spurgt til, hvordan deres arbejdsvilkår er på hhv. dagtilbudsområdet og skole- samt fritidsområderne.

Hver og en af jer, der har besvaret undersøgelsen i BUPL Østjylland, skal have stor tak for jeres besvarelser. De er blevet læst med stor interesse og er nu omsat til analysenotater.

For at påvirke de lokale byråd i deres budgetforhandlinger, har vi sendt de lokale analysenotater til jeres borgmester, udvalgsmedelmmer og forvaltningschefer.

Hvordan ser det ud i min arbejdskommune?

Nedenfor kan du læse BUPL Østjyllands lokale analysenotater for de kommuner og områder, hvor der er opnået en høj svarprocent og dermed høj validitet:

Favrskov:
Analysenotat Dagtilbud

Analysenotat Skole Og Fritid

Hedensted:

Analysenotat Dagtilbud

Analysenotat Skole Og Fritid

Horsens:

Analysenotat Dagtilbud

Analysenotat Skole Og Fritid

Norddjurs:

Analysenotat Dagtilbud

Odder:

Analysenotat Dagtilbud

Analysenotat Skole Og Fritid

Randers:

Analysenotat Dagtilbud

Analysenotat Skole Og Fritid

Silkeborg:

Analysenotat Dagtilbud

Analysenotat Skole Og Fritid

Skanderborg:

Analysenotat Dagtilbud

Syddjurs:

Analysenotat Dagtilbud