Ønske om fremrykning af minimumsnormeringer i Rebild Kommune


Drøftelserne og beregningerne om næste års budget er gået i gang i Rebild Kommune.


Udgivet d. 21. juni 2021

I denne måned indgik regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) aftalen om kommunernes økonomi for 2022.

Demografien betyder øget behov for flere daginstitutioner

Med aftalen er der et løft i servicerammen til at dække demografien. Og i Rebild Kommune stiger børnetallet meget over de næste år, så der bliver brug for pengene. Frem mod 2031 stiger antallet af 0-2-årige med 20 procent ifølge en analyse fra Danmarks Statistik. Det giver også et behov for flere institutioner i Rebild Kommune udover den institution, som er på tegnebrættet.

På sidste møde i Børne- og Familieudvalget var der en indledende drøftelse at budget 2022. Udvalget ønsker at udvide med mere end den allerede planlagte institution. Derfor har udvalget til budgetforhandlingerne senere på året et ønske med om at bygge endnu en institution i Støvring området.

Indfasning af minimumsnormeringer fra 2022

Et andet ønske udvalget tager med til budgetforhandlingerne er et ønske om at indfase minimumsnormeringerne tidligere end 2024. Aftalepartierne i regeringen er enige om, minimumsnormeringerne skal træde i kraft til 1. januar 2024, men udvalget ønsker at påbegynde indfasningen fra 2022.

Beregningen på indfasningen kan læses på Rebild Kommunes hjemmeside under referatet fra udvalgets møde i juni.

Politikerne genindfører desværre grønthøstermetoden

Glæden over at ”grønthøsteren” skulle udfases var kort. Byrådet har besluttet at genindføre den og dermed den årlige besparelses på den manglende fremskrivning på 0,5 procent på alle budgetter.

Grønthøsteren udhuler hvert år institutionernes budgetter, når budgetterne ikke fremskrives fuldt ud i takt med at alle udgifter og lønninger stiger.

Grønthøsteren har eksisteret siden 2016 og de sparede millioner kroner bliver brugt til at styrke kassebeholdningen i kommunen. Udmøntningen af besparelsen ligger decentralt på alle institutioner.

I BUPL havde vi set frem til, at vi ikke længere skulle problematisere den tilbagevendende besparelse og udhulingerne af budgetterne ude lokalt, men som sagt glæden var kort. Vi fortsætter arbejdet med at få denne sparemodel fjernet permanent.

Kommunalvalg den 16. november

Budgetarbejdet for 2022 kommer i år til at også at omhandle Kommunalvalget. Valget finder sted den 16. november lige efter, at budgettet for 2022 er vedtaget i byrådet.

Det bliver spændende at følge valgkampen og BUPL planlægger at afholde et valgdebatarrangement i efteråret med fokus på det pædagogiske område.

Det videre arbejde med budget 2022 er følgende:
  • Budgetseminar i byrådet den 23. august
  • Budgetdrøftelser i fagudvalgene den 7. og 8. september
  • behandling ag budgettet den 22. september
  • Høringsperiode om budgettet den 23. september til den 1. oktober
  • Budgetdag den 5. oktober
  • behandling den 14. oktober

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte mig på shj@bupl.dk eller på mobil 61207439

De bedste sommerhilsner

Susanne Højgaard

Faglig sekretær, BUPL Nordjylland