Økonomiudvalget ønsker råderum på 15 millioner kroner


Så er arbejdet med at lægge næste års budget i Vesthimmerlands Kommune gået i gang. Udfordringerne for næste års budget er nærmest, som vi kender dem. Der skal skabes et råderum på 15 millioner kroner i hele kommunen. Det er en bunden opgave fra Økonomiudvalget til alle udvalg. Børne og Familieudvalgets andel er på hele 6,6 millioner kroner.


Udgivet d. 6. juli 2020

Nyhedsbrev nr. 1 Vesthimmerland Kommune – Budget 2021

Det kan godt undre, at Vesthimmerlands Kommune fastholder kravet om at skabe et råderum på 15 millioner kroner, når den nye udligningsreform har tilgodeset kommunen med flere penge. Også kommuneaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen tilgodeser Vesthimmerlands Kommune ved at gøre et særlig tilskud permanent, og dermed give Vesthimmerlands Kommune mulighed for en større sikkerhed for driften i årene fremover.

Der er ligesom de foregående år udarbejdet sparekatalog i Børne- og Familieudvalget, som politikerne har haft en indledende behandling af. Mange af forslagene har politikerne afvist, men tilbage står en stor besparelse på 0,9 procent lavere lønfremskrivning. Det betyder, at institutionernes budgetter ikke bliver fremskrevet fuldt ud i forhold til den pris- og lønudvikling, som sker i samfundet generelt. Besparelsen generer 3,8 millioner kroner, som institutionerne får mindre i 2021 til at dække lønudgifterne til personalet med. Beløbene, som den enkelte institution får mindre, varierer fra cirka 26.000 kroner til 300.000 kroner. Når institutionerne får mindre på lønbudgettet, kan de få svært ved at fastholde det personale, som er ansat i dag, og derfor kan mange institutioner skulle reducere i personaltimer, hvis besparelsen gennemføres. Dermed en normeringsforringelse.

Der skal lyde en kraftig opfordring til at høringssvarene, udarbejdet i de lokale MED-udvalg, afspejler den normeringsforringelse, som det vil medføre.

I forhold til udligningsreformen får Vesthimmerlands Kommune mulighed for at søge om skattenedsættelse ned til 26,3 procent, uden at det koster kommunen noget.

Den videre proces i budgetarbejdet er følgende:

  1. august leder/TR-møde
  2. – 23. august høringsperiode
  3. september 1. behandling af budgettet
  4. og 25. september prioriteringsseminar
  5. oktober 2. behandling af budgettet

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så er du velkommen til at kontakte mig på shj@bupl.dk eller mobil 61207439

God sommer

Susanne Højgaard

Faglig sekretær, BUPL Nordjylland