Nyuddannede pædagoger får 15.000 kr. i bonus i Lyngby-Taarbæk


Som et nyt rekrutteringstiltag gives nyuddannede pædagoger, der dimitterer fra pædagoguddannelsen i første kvartal 2022, et engangstillæg på 15.000 kr. ved ansættelse i Lyngby-Taarbæk Kommune.


Opdateret d. 11. januar 2022

BUPL Nordsjælland har indgået en aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune om denne kontante bonus, som et tiltag, der skal medvirke til at løse de rekrutteringsudfordringer, som mange kommuner står overfor.

Den kontante bonus kommer dog med nogle betingelser:

  • Du skal være nyuddannet pædagog og dimittere i første kvartal 2022.
  • Ved nyuddannet forstås pædagoger med under 1 års erfaring.
  • Du skal tiltræde din stilling i Lyngby-Taarbæk Kommune i perioden 15. januar 2022 – 15. januar 2023.
  • Engangstillægget udbetales efter 6 måneders kontinuerlig ansættelse i en fast stilling i en kommunal eller selvejende daginstitution i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Du kan her læse hele aftalen: Læs aftalen i sin helhed

Aftalen, der er indgået d. 6. januar 2022, glæder BUPL Nordsjælland, da manglen på pædagoger er alvorlig og anerkendelsen af, at løn er et væsentlig parameter i bestræbelserne på rekruttering er vigtig.

Vi vil gerne rose Lyngby–Taarbæk Kommune for dialogen omkring konkrete tiltag – her bonusløn til nyuddannede pædagoger – der kan være med til at gøre det attraktivt for flere pædagoger at blive ansat. Manglen på pædagoger er alvorlig og anerkendelsen af, at løn er et væsentlig parameter i bestræbelserne på rekruttering er vigtig.

Et godt og vigtigt skridt i den rigtige retning.

Vi ser frem til den videre dialog om flere og andre (også varige) fastholdelsestiltag såsom løn, arbejdsmiljø og normeringer. Pernille Riis, formand i BUPL Nordsjælland.