Nytårshilsen til medlemmer af BUPL Østjylland


Her er en nytårshilsen til dig som medlem af BUPL Østjylland fra din lokale formand, Anne Grethe Rosenberg


Opdateret d. 10. januar 2018

Kære østjysk BUPL-medlem.

Jeg ønsker jer alle et godt og lykkebringende nytår. Sammen har vi i 2017 kæmpet for, at jeres løn og vilkår for det pædagogiske arbejde bliver forbedret.

De nye byråd skal tage børnebrillerne på
I det forgangne år har vi sammen med flere af jer mødt lokale byrådskandidater op til Kommunalvalget i november 2017.

Her fortalte I de politiske kandidater om, hvad jeres vigtige pædagogiske arbejde betyder for børnenes udvikling. Det indtryk, som de praksisfortællinger tydeligvis gjorde på deltagerne, følger vi op på i det nye år, når de nye østjyske byråd skal prioritere børn og skoleområdet i budgetterne.

Vi vil atter overbevise beslutningstagerne om den værdifulde investering, som det er at give børn en god start i livet.

Løntjek giver mere i lønposen
For få år siden lagde vi en plan. Vi ville på et løntjek i de ti østjyske kommuner møde så mange medlemmer som muligt og tjekke deres lønsedler. Det er vi lykkedes med i løbet af de sidste to år.

Måske var din lønseddel en af de mange, som BUPL Østjylland fandt fejl på. Vi har nu rettet langt hovedparten af fejlene. Løntjekket har givet os et solidt grundlag at forhandle løn ud fra fremover.

Hvis du i fremtiden skal have den rigtige løn, som du er berettiget til, er det vigtigt, at du, kollegerne og jeres tillidsrepræsentant stiller flere krav om en lokal lønforhandling.

BUPL følger op på løntjekket sammen med jeres fællestillidsrepræsentanter i de kommende år.

Uden kompetenceudvikling duer hverdagens helt ikke
For at du og dine kolleger kan udvikle jer fagligt, har vi sammensat en alsidig og målrettet buket af kompetenceudviklende kurser og konferencer, som vi har drysset ud over hele 2018. Mange af jer har tidligere deltaget i et eller flere af vores konferencer og temadage. Det håber vi også, at I vil gøre i 2018.

Print en plakat med konferencerne for 2018

Pædagogernes faglige identitet på dagtilbudsområdet skal bevares og styrkes!
Dagtilbudsreformens nye styrkede læreplaner skal implementeres i sommeren 2018. Vi kickstartede allerede i efteråret 2017 forberedelsen med lokale fyraftensmøder for jer medlemmer. Her var der blandt andet oplæg ved professor Andreas Rasch- Christensen.

For at I bliver bedst forberedt og understøttet i en meningsfuld og evaluerende feedback-kultur, følger vi i foråret 2018 op på disse fyraftensmøder. For sammen skal vi vinde indflydelsen på definitionen af den pædagogiske indsats tilbage, så den tager udgangspunkt i børns trivsel og udvikling og ikke i meningsløse læringsmål. Legens betydning får med reformen en kærkommen renæssence.

Pædagoger på dagtilbudsområdet er stadig ofte alene med børnene
De af jer på dagtilbudsområdet, som svarede på BUPL’s landsdækkende undersøgelse af jeres tid alene sammen med en større gruppe børn, har givet os argumenter, som vi bringer ind i kampen for børnevenlige kommunale budgetter (det har vi også gjort i de foregående seks år).

Jeres svar viser, hvad der skal til, for at I kan opfylde de forventninger, som både byrådene og forældrene berettiget har til den pædagogiske kvalitet. Jeg vil derfor appelere til, at så mange som muligt tager sig tid til at svare, når vi i foråret 2018 igen sender en ny undersøgelse om alenetid ud til jer.

Pædagogerne i skolen har for lidt tid til tværfagligt samarbejde
Skolepædagogernes arbejde har BUPL afdækket i en landsdækkende undersøgelse blandt jer medlemmer, som arbejder på skole- og fritdsområdet.

Skal jeg trække de positive resultater frem først, så er det, at de fleste af jer oplever, at samarbejdet med lærerne er på vej i en god retning. Men der er stadig plads til forbedringer. For mange af jer oplever, at tiden til forberedelse i teams er al for lille. Det var ellers et af formålene med skolereformen. Det vil vi selvfølgelig arbejde for bliver bedre.

Kvaliteten i fritidstilbuddene under lup
Forældre har klare og kun rimelige forventninger og krav til kvaliteten i deres barns fritidstilbud, så den svarer til det, de betaler for. Det kan vi læse ud af den forældreundersøgelse, BUPL foretog i sommeren 2017.

Vilkårene og budgetterne for fritidstilbuddene sætter vi også fokus på i 2018. For her svarede pædagogerne i en tilsvarende undersøgelse sidste år, at sårbare børn i stigende grad vælger fritidstilbuddene fra. Det er en bekymring, som vi fortsat vil anføre, for det er vigtigt at forstå, at et inkluderende læringsfællesskab også foregår i fritiden.

OK ’18 er skudt i gang
Ligeløn for mænd og kvinder og ligelige professioner er hovedkravet ved overenskomstforhandlingerne i 2018.

Forhandlingerne med de kommunale arbejdsgivere er godt i gang. Det bliver et spændende forår, hvor vi holder os i tæt kontakt med tillidsrepræsentanterne.

At få dig og dine kolleger til at afgive jeres stemme ved selve urafstemningen om overenskomstudspillet, er vores store ambition. For fagforeningen og indflydelsen er ikke stærkere, end I gør den til.

I BUPL Østjyllands bestyrelse og sekretariat ser vi frem til et nyt år sammen med jer. Vi glæder os til at være sammen med jer ved lokale møder med lokalt målrettede temaer, som vi vil afholde mange af i 2018.

De bedste nytårshilsner,

Anne Grethe Rosenberg, formand for BUPL Østjylland