Nytårshilsen fra formanden


Jeg vil gerne, på vegne af BUPL Midtsjællands bestyrelse og bestyrelsen for den lokale lederforening, benytte lejligheden til at ønske dig og dine et rigtigt godt nytår og tak for det gamle.


Opdateret d. 16. januar 2019

2018 var et utroligt begivenhedsrigt år, og det tegner 2019 også til at blive. I BUPL Midtsjælland kommer vi særligt til at arbejde med:

Dagtilbudsreformen
Kommunerne er så småt ved at få indtænkt de nye regler og intentioner i dagtilbudsreformen, og vi skal i tæt dialog med dem sørge for, at dette sker med størst mulig tanke på børnenes og jeres hverdag, hvor der skal være fokus på leg og bevægelse, og væk med unødig og tidskrævende koncepter og dokumentationskrav.

Folketingsvalg
2019 er lig med folketingsvalg. Det er en gylden mulighed for at få de pædagogiske og børnesociale problemstillinger frem på den politiske dagsorden. Mette Frederiksen har udtalt, at hun gerne vil være børnenes statsminister, selvom hun f.eks. ikke mener, at minimumsnormeringer nødvendigvis er løsningen. Den kommende finanslov og kommunernes generelt pressede økonomi betyder ofte nedskæringer på vores område. Vi vil arbejde hårdt og fokuseret på at forklare vores folketingspolitikere, hvor vigtigt en god start på livet er, og at konstante nedskæringer, dårlige normeringer og arbejdsmiljø er de største forhindringer for at sikre vores børn et godt børneliv.

Arbejdsmiljørepræsentantåret (AMR-året)
Den nye hovedorganisation Fagforeningernes Hovedorganisation (FH) har som noget af det første besluttet, at der skal endnu mere fokus på det hårdt pressede arbejdsmiljø. Derfor bliver 2019 AMR-år. Målet er et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladsen gennem styrkelse af arbejdsmiljørepræsentanterne.

Ledelseskommissionens anbefalinger
Ledelseskommissionen kom i 2018 med sine anbefalinger til god ledelse i den offentlige sektor. Vi er meget enige i kommissionens konklusioner, og vi vil især arbejde for, at I pædagoger oplever synlig ledelse som er tæt på jeres hverdag, og som er meningsfuld, både når det gælder personaleledelse og faglig ledelse.

BUPLs professionsstrategi
BUPLs netop vedtagne nye professionsstrategi skal nu ud og leve blandt alle jer pædagoger. Man skal som pædagog være stolt af at være en del af pædagogprofessionen, og det sikrer vi ved dels at udvikle faget og professionen, dels ved at vi bruger vores viden og faglighed i debatten om det pædagogiske område, og dels ved at vi styrker pædagoguddannelsen og pædagogers efter- og videreuddannelse. Det skal vi i fællesskab arbejde målrettet med de kommende år, og på vores generalforsamling d. 4. oktober tog vi allerede fat, og havde en livlig diskussion af emnet. Tusind tak for alle de inputs, som også blev fremført på Kongressen i november.

OK21
Vi er allerede begyndt at se frem mod næste overenskomstforhandling. Belært af forløbet i foråret 2018, skal vi være endnu bedre forberedte, og vi skal have formuleret klare budskaber og ønsker. Mere i løn, ligeløn og bedre arbejdsmiljø vil stå højt på dagsordenen, men vi skal høre, hvad alle I pædagoger mener, der skal fokus på. Derfor vil vi lægge vægt på tæt dialog med jer alle, og også her tyvstartede vi på generalforsamlingen i oktober med mange spændende inputs. Tusind tak for dem.

Med disse ord vil jeg, på vegne af de to bestyrelser, slutte af med endnu engang at ønske godt nytår.

Bertha Langhoff Hansen
Formand for BUPL Midtsjælland