Nyt udspil styrker fagligheden i daginstitutionerne


Børneminister Mai Mercado (K) lancerede i dag regeringens udspil til en dagtilbudsreform. Den nye pædagogiske læreplan bygger på det brede læringsbegreb og er et skridt væk fra skolificering i daginstitutionerne.


Udgivet d. 27 april, 2017

Et større fokus på tidlig indsats over for børn i udsatte positioner og en ny revideret læreplan, der skal styrke den pædagogiske faglighed i dagtilbuddene. Det var hovedpunkterne i børneminister Mai Mercados udspil til en dagtilbudsreform, som ministeren præsenterede på et pressemøde i dag.

”Det er rigtig godt, at regeringen har fået øjnene op for vigtigheden af en tidlig indsats og en øget brug af sociale normeringer ude i kommunerne. Det er også godt, at der kommer en styrket pædagogisk læreplan, der anerkender barnets perspektiv og den stærke danske daginstitutionstradition. Det er et afgørende skridt væk fra skolificering og koncepter. Politikerne bør tage skridtet fuldt ud og gøre dagtilbudsloven til børnenes lov”, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

De seneste tal fra KORA viser, at blot 59 procent af de ansatte i daginstitutionerne er uddannede pædagoger. Derfor ønsker BUPL, at pædagogandelen hæves markant, når dagtilbudsreformen skal implementeres. Da politikerne i sin tid indførte skolereformen tilbage i 2013, satte de en målsætning om 95 procent linjefagsuddannede lærere frem mod 2020.

”Nu er der jo kun tale om et dagtilbudsudspil, der skal forhandles igennem på Christiansborg. Hvis læreplanen skal spille, så kræver det, at politikerne har højere ambitioner for andelen af uddannede pædagoger Her er vi helt på linje med forskerne, der også ønsker højere faglighed i daginstitutionerne. Det kommer ikke til at ske på en uge, men vi foreslår, at man langsomt hæver pædagogandelen til 80 procent frem mod 2025”, siger Elisa Bergmann.

Hun henviser til, at dagtilbudsudspillet også indeholder en pulje til sociale normeringer, som kommunerne kan søge. Men det kræver, at kommunerne ansætter uddannede pædagoger. Derved har børneminister Mai Mercado jo anerkendt, at det gør en forskel, at personalet har pædagogbaggrund.

Puljen til sociale normeringer lyder på 83 millioner kroner om året, mens der er afsat 170 millioner kroner til at implementere den nye pædagogiske læreplan – og mere efteruddannelse af pædagoger. Derudover indeholder udspillet forslag om deltidspladser til reduceret pris for forældre på barsels- og forældreorlov samt mulighed for kommunalt tilskud til pasning på skæve tidspunkter. Det samlede budget for udspillet lyder på 580 millioner kroner over fire år.

”Det er positivt, at regeringen forstår vigtigheden af at prioritere børneområdet. Og BUPL er glade for anerkendelsen af pædagogernes faglighed. Men det er en meget beskeden pulje, og der er hårdt brug for langt større investeringer på området”, påpeger Elisa Bergmann.

”Pædagogerne står alt for ofte alene med hele børneflokken, fordi daginstitutionerne har været udsat for massive besparelser de seneste år. Det skal ses i lyset af, at børnetallet stiger med næsten 60.000 flere børn i alderen 0-5 år frem mod 2025. Så vi har på alle måder brug for en ambitiøs dagtilbudsreform for børnene, så vi får bedre normeringer og højere faglighed. Nu er det altså alvor”, fastslår Elisa Bergmann.

Regeringens dagtilbudsudspil skal nu behandles politisk blandt Folketingets øvrige partier.

 

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand i BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf.: 22 77 40 90

 

Læs mere: Vigtigt med flere pædagoger til udsatte børn.