Nyt skoleforlig kræver genopretningsplan for fritidsområdet


Politikerne har gjort skoledagen kortere og åbningstiden i fritidsinstitutionerne længere. Det kræver et markant løft af fritidsområdet, siger BUPL-formand Elisa Rimpler


Udgivet d. 30 januar, 2019

Regeringen samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF er netop blevet enige om en justering af skolereformen, der trådte i kraft i 2014.

Fremover bliver skoledagen en smule kortere for de yngste børn i indskolingen i 0. klasse – 3. klasse – og dermed skal børnene tidligere over i SFO’en. Det stiller nye krav til SFO’erne, og derfor er BUPL-formand Elisa Rimpler tilfreds med, at partierne har afsat midler til den øgede åbningstid.

”Der afsættes 190 millioner kroner til at finansiere de ekstra timer, som SFO’erne skal holde åbent. Det er vi tilfredse med, men det skal ses i lyset af, at SFO’erne har været udsat for store besparelser de seneste år”, siger Elisa Rimpler.

De seneste tal viser, at kommuner sparer 290 millioner kroner på fritidsområdet i 2019. Derfor opfordrer Elisa Rimpler politikerne på Christiansborg til at fremlægge en genopretningsplan for fritidsområdet, nu hvor SFO’er, fritidshjem og klubber skal løfte en større opgave efter justeringerne af reformen.

Hvis man ser på skoledagen i dag, så går børnene i indskolingen i skole i 30 timer om ugen. Fremover skal de gå i skole i 27,75 timer om ugen. For børnene i mellemtrinnet og udskolingen forbliver timetallet på henholdsvis 33 timer og 35 timer, men skolerne får større mulighed for at konvertere den understøttende undervisning til timer med tovoksenordninger med pædagoger og lærere sammen.

Der indføres flere fagtimer i skolen på bekostning af den understøttende undervisning, men det bliver en noget mindre justering en den, som regeringen havde varslet i deres oprindelige udspil.

”Det er så vigtigt, at vi fastholder variationen og bevægelsen i skolen. Og det er klart, at færre timer i den understøttende undervisning vil stille nye krav til skolens ledelse for at sikre, at der skabes tid og rum for den anderledes undervisning og samarbejdet mellem pædagoger og lærere”, fortæller Elisa Rimpler.

Hun vurderer, at justeringen af skolereformen vil medføre mere fleksibilitet og åben skole for børnene.

For yderligere oplysninger

Elisa Rimpler, formand for BUPL, tlf.: 40232069

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 23445383

Se faktaark om besparelserne på fritidsområdet i 2019

Se BUPL’s seneste medlemsundersøgelse i fritidsinstitutionerne

Se BUPL’s fritidsudspil (pdf)