Nyt magasin: Børn i Europa i dag


Velkommen til magasinerne ’Børn i Europa i dag’.
De mange artikler kan læses og deles gratis. Send linket videre til alle du kender, der kunne være interesserede i at læse med. Artiklerne er hentet fra mange forskellige områder i Europa og er et resultat af et bladsamarbejde mellem en lang række organisationer i flere lande.


Opdateret d. 06. september 2019
Børn i Europa nummer 2 – Børn og natur

I 2019 er det vigtigere end nogensinde at kaste lys over emnerne natur, barndom og bæredygtig udvikling i Europa. Selvom naturen altid har været en del af pædagogisk tænkning i kraft af Rousseau, Montesorri, Steiner, Freinet, Loczy og mange flere, står vi i dag over for at finde ud af, hvordan vi kan koble klimaforandringer, biodiversitetens forfald og de negative følger af forurening med vores nuværende pædagogiske værdier og praksisser.
Som forældre, politikere, pædagoger, forskere og borgere kæmper vi for at finde ud af, hvordan vi kan sikre en bæredygtig udvikling for de fremtidige generationer.
Der er brug for, at vi deler erfaringer med hinanden fra vores konkrete praksis med børnene såvel som vores globale perspektiver på dannelse og opdragelse. Både den konkrete og den teoretiske pædagogik bør inddrages i diskussionen, når vi skal klarlægge de politiske valg, vi tager, og de handlinger, vi udfører, på daginstitutionsområdet.
I dette 2019-nummer af ”Børn i Europa i dag” deler ni fagprofessionelle ud af deres erfaringer, observationer og idéer. Læs bladet

 

 

 

Børn i Europa nummer 1 – BARNDOM

Barndom er temaet for dette første nummer af webmagasinet: ‘Børn i Europa i dag’. Et tema, hvor vi har hentet inspiration fra det meste af Europa. Vi har bestræbt os på at lave et magasin, som funderes i refleksioner over den konkrete praktiske hverdag, men også giver plads til teoretiske refleksioner over temaet. Læs bladet

Samarbejdet bygger videre på et tidligere initiativ, der fra 2001 præsterede 29 udgivelser. Det tidligere initiativ med navnet ‘Børn i Europa’ blev nedlagt i 2016, hvor der var brug for en pause for at gentænke bladet.
Det er sket nu, og en stor del af det oprindelige team har besluttet sig for tage handsken op.
Navnet ‘Børn i Europa i dag’ udtrykker derfor en henvisning til tidligere arbejde, og med tilføjelsen – i dag – en markering af, at der er tale om en opdatering.
I Danmark har vi besluttet at udgive teksterne som webmagasin, hvilket gør det muligt at gøre indholdet tilgængeligt for alle, der er interesserede i børn og pædagogik med et internationalt perspektiv.
Her kan pædagoger, studerende og undervisere dele artikler så let som ingenting.
Bladsamarbejdet er etableret for at understøtte en pædagogisk dialog på tværs af landegrænserne. I de kommender år vil vi eksperimentere med netværk, konferencer og studierejser for at skabe rum til konkrete sammenhænge, hvori dialogen kan udfoldes.
I forbindelse med denne første udgivelse blev der, i et samarbejde med den pædagogiske organisering – Constructive Criticism / ConCrit 2017, afholdt en konference i Barcelona, hvor temaet Barndom var centralt, og hvor en række af forfatterne, som man finder her i magasinet, deltog
med oplæg.
God læselyst!

Bladsamarbejdet ‘Børn i Europa i dag’

Den danske udgivelse
I Danmark er vi glade for, at det har været muligt at tilbyde webmagasinet gratis. Når det er muligt skyldes det, at BUPL Århus er gået ind i bladprojektet og dermed bidrager med det redaktionelle arbejde. Men det er ikke nok. Inden bladet når din skærm i en dansk udgave, skal der oversættes frem og tilbage, og der skal laves layout. En stor tak til BUPLs forbund der har givet en stor støtte til denne del.
Vi håber, at du vil være med til at dele kendskabet til webmagasinet på de platforme du benytter.

Hvis du har forslag og kommentarer, er du mere end velkommen til at sende dem til aarhus@bupl.dk