Nyhedsbrev til arbejdsmiljørepræsentanter


Hermed årets sidste nyhedsbrev til dig, som har været sat i centrum i forbindelse med Arbejdsmiljørepræsentantens år. Målet har i år været at få arbejdsmiljørepræsentanterne i fokus, give AMR en platform, et fællesskab og opbakning fra kollegaerne, skabe lokale netværk m.v.


Udgivet d. 13. december 2019

Som afslutning på dette deltog BUPL Nordjylland sammen med lokale arbejdsmiljørepræsentanter i stormødet i Odense den 12. december 2019.

På stormødet blandt 1.700 arbejdsmiljørepræsentanter samlet i Odense Congress Center, sagde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, at der efter hans mening er brug for øgede bevilliger til Arbejdstilsynet (AT). Det høstede bifald hos den store forsamling af hverdagens arbejdsmiljø-eksperter.

Nok ser ministeren den Arbejdsmiljøaftale, der ventes vedtaget den 20. december i Folketinget, som et vigtigt skridt mod et bedre arbejdsmiljø. Aftalen styrker blandt andet AT med 460 millioner kroner, men det er langtfra nok, mener Peter Hummelgaard.

Der er brug for, at vi har endnu højere ambitioner på arbejdsmiljøets vegne. Jeg mener, at der er brug for flere ressourcer til Arbejdstilsynet – og arbejdsmiljøindsatsen. Arbejdstilsynet skal have musklerne til at holde virksomhederne i ørerne og til at gøre mere for at forebygge dårligt arbejdsmiljø”, sagde beskæftigelsesministeren.

Han sagde desuden ”I fortjener de bedste rammer for den opgave, I er valgt til. Det skal vi arbejde med i det nye år”.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) kan kun tilslutte sig behovet. Som næstformand i FH, Morten Skov Christiansen, konstaterede på stormødet: ”Politikerne har i alt for mange år nedprioriteret arbejdsmiljøet. Nye initiativer har været en mangelvare, og politikerne har skåret ned og ned. Det gælder ikke mindst Arbejdstilsynet”.

Fælles træf i foråret 2020

I BUPL Nordjylland har vi det sidste år haft fokus på samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Der er udviklet et underviserkoncept, der tilbydes ude i kommunerne, hvor der arbejdes med de to positioner, og hvorledes disse i samarbejdet kan være med til at højne det lokale MED-arbejde.

I skal sætte kryds i kalenderen på den 19. maj 2020, hvor der indbydes til fælles træf for AMR + TR i Solsidehallen i Nørresundby. Overskriften vil være samarbejde og vi får besøg af to spændende oplægsholdere: Christian Liebergreen, der blandt andet arbejder i Siriuspatruljen samt Karen Marie Lillelund, kendt for sine humoristiske oplæg om kommunikation. I det nye år vil I kunne finde indbydelsen på BUPL Nordjyllands hjemmeside.

Kandidater til arbejdsmiljøpriser

Og så til det sidste. Der kan nu indstilles kandidater/arbejdspladser til næste års arbejdsmiljøpris.

Så det er nu, at de gode arbejdsmiljøindsatser skal indstilles til https://www.arbejdsmiljoeprisen.dk/

Arbejdspladserne kan indstille sig i fire kategorier:

  • Arbejdsulykker
  • Psykisk Arbejdsmiljø
  • Muskel- og Skeletbesvær (ergonomi)
  • Unge og Nyansattes Arbejdsmiljø

Vi opfordrer alle til at gøre en aktiv indsats for at få de gode cases til at melde sig på banen. For som I ved, kommer indstillingerne ikke af sig selv. Der skal en aktiv og ofte ”håndholdt” indsats til at få arbejdspladserne til at indstille sig. Den endelige frist for indstillinger er den 14. januar 2020.

I ønskes alle tak for jeres indsats og vi vil benytte os af Lizette Risgaards afslutningssalut fra stormødet:

I gør både jeres kolleger og arbejdsgivere en enorm tjeneste. I er hverdagens eksperter – hverdagens helte”.

På vegne af BUPL Nordjylland

Esben Pedersen, faglig konsulent og Gitte Mølgaard Nielsen, faglig konsulent