Nye besparelser rammer børneområdet


Budgetplanlægningen i Rebild Kommune er stadig i sin spæde start. Byrådet har afholdt to temadrøftelser med fokus på visioner og økonomi. Politikerne i Børne- og Familieudvalget har haft indledende drøftelser i forhold til det kommende budget.


Udgivet d. 4. juli 2018

Ligesom de foregående år har Rebild Kommune valgt at lægge en besparelse ind i alle institutioners budgetter ved ikke at fremskrive budgetterne fuldt ud. En besparelse som Rebild Kommune har haft siden 2015, og som skal fortsætte frem til 2022. Det betyder helt konkret, at indtil nu har besparelsen akkumuleret en samlet besparelse på 24 millioner kroner alene på Børne- og familieudvalgets område. Politikerne i Rebild Kommune kalder det at indarbejde et råderum, men det er uklart, hvad pengene skal bruges til.

På budget 2019 skal spares ydereligere 2,6 millioner kroner på Børne- og Familieudvalgets område.

Besparelsen skal udmøntes på den enkelte institution, hvor det forventes, at lederne år efter år kan effektivisere eller finde besparelser. Det er politisk ansvarsforflygtigelse, når besparelsen skal udmøntes af de decentrale ledere gang på gang.

Som et nyt tiltag, i forbindelse med budgetarbejdet, har vi i BUPL taget kontakt til nogle af de andre fagforeninger, for at lave en fælles indsats mod den manglende fremskrivning. Vi ønsker at bygge videre på det store fællesskab, som blev skabt under overenskomstforhandlingerne. Sammen er vi stærkere og kan sende et kraftigere signal til politikerne om, at den ”salami-besparelse” skal fjernes. Den går ud over servicen og normeringerne i kommunen.

Det videre forløb i budgetprocessen er følgende:
  • Byrådets budgetseminar den 20. august 2018
  • 1.behandling af budgettet den 20. september 2018
  • Budgetdrøftelser i Børne- og Familieudvalget 26. september 2018
  • Høring af budgetmaterialet fra 21. september til 1. oktober 2018
  • Budgetaften 3. oktober 2018
  • 2. behandling af budgettet 11. oktober

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at tage kontakt til mig på shj@bupl.dk

God sommer

Susanne Højgaard

Faglig sekretær

BUPL Nordjylland