Nye besparelser på det pædagogiske område


Så er det igen den tid på året, hvor der bliver arbejdet med at finde besparelser på alle områder i hele Vesthimmerlands Kommune.


Udgivet d. 2. juli 2018

Lige som tidligere år er der blev meldt ud til alle udvalg, at der skal findes besparelsesforslag i hele kommunen – og i år for 25 millioner kroner.

Børne- og Familieudvalgets andel er på 9,7 millioner kroner. Der er udarbejdet et besparelseskatalog, som udvalgspolitikerne allerede har lavet prioriteringer i. Også i år er der besparelser på det pædagogiske område.

Skole

Et af de helt store besparelsesforslag er på 3,1 millioner kroner, som indgår i skolernes tildelingsmodel. Sidste år udløb de midler, som Vesthimmerlands Kommune fik fra staten til at implementere folkeskolereformen. Helt nøjagtigt 3,1 millioner kroner. På budgetvedtagelsen sidste år blev byrådet enig om at tilføre skolerne disse penge, da pengene er en del af tildelingsmodellen til skolerne, og derfor ville det få store konsekvenser, hvis skolerne skulle spare så meget.  At forslaget nu igen er trukket op af skuffen er helt urimeligt. Nu skal pædagoger og lærere igen frygte for deres stillinger.

At udvalget har et stort ønske om at ”tilbagekøbe” dette besparelsesforslag, såfremt muligheden viser sig, er en ringe trøst for de medarbejdere, der er i spil.

SFO

I forhold til SFO’erne er der to besparelsesforslag. Det ene er en takstforhøjelse af forældrebetalingen og det andet er igen i forhold til SFO2. Denne gang er forslaget at nedlægge det sidste SFO2 tilbud i Gedsted.

Det sidste forslag på det pædagogiske område er at nedlægge begge familiestuer og familieklassen. En besparelse på 1,4 millioner kroner. De penge, som bliver brugt på at finansiere disse tilbud, har Vesthimmerlands Kommune fået af staten som varige midler til at løfte kvaliteten i dagtilbud. Som udgangspunkt burde Vesthimmerlands Kommune tilbageføre disse midler til dagtilbudsområdet, hvis de nedlægger tilbud, som er finansieret af disse midler. Men det lægges der ikke op til.

Den videre proces til budgetplanlægningen er følgende:

Høring af besparelsesforslagene fra 6. til 24. august 2018

Prioriteringsseminar i byrådet

1.behandling af budget 20. september 2018

2. behandling af budget 11. oktober 2018

Hvis du har bemærkninger til ovenstående, så er du velkommen til at kontakte mig på shj@bupl.dk

De bedste sommerhilsner

Susanne Højgaard

Faglig sekretær

BUPL Nordjylland