Ny Venstre-regering skal turde investere i børnene


Regeringsgrundlaget sætter fokus på betydningen af gode dagtilbud men giver ingen løfter. BUPL-formand Elisa Bergmann opfordrer Lars Løkke Rasmussen-regeringen til at være fremsynet og investere tidligt i børnene, sikre inklusionen og give skolereformen det lovede serviceeftersyn.


Opdateret d. 1 juli, 2015

BUPL ser frem til samarbejdet med den nye Venstre-regering og opfordrer Lars Løkke Rasmussen og Ellen Trane Nørby – den nye minister for børn, undervisning og ligestilling – til at være fremsynede og løfte børneområdet med målrettede investeringer.

Med regeringsdannelsen har Lars Løkke Rasmussen atter samlet børnene under ét ministerium, og i regeringsgrundlaget understreges det, at ‘dagtilbuddene skal medvirke til at give vores børn en god start i livet og blandt andet forberede dem på det liv, der venter i skolen’.

”Jeg er glad for den klare udmelding fra regeringen og håber inderligt, at det er et tegn på, at regeringen vil have modet til at investere i børnene fra et tidligt tidspunkt og ikke først, når de når skolealderen. Vi ved fra forskning, at gode normeringer, uddannede pædagoger og en tidlig indsats over for udsatte børn har en dokumenteret positiv effekt for børnene på den lange bane. Pædagogerne skal sikre alle børns trivsel og udvikling – ikke mindst for at sikre større social mobilitet, så vi får alle med”, forklarer formand for BUPL Elisa Bergmann.

“Det er dog problematisk, at regeringsgrundlaget lægger op til en særdeles stram styring af den kommunale økonomi, hvor kommunerne fra en start skal finde 1 procent til en såkaldt prioriteringspulje. Jeg kunne frygte forringelser i daginstitutionerne, hvis regeringen ikke foretager en sikring af normeringerne i daginstitutionerne, som er på et historisk lavpunkt, eller hvis der ikke på anden vis kommer konkrete meldinger fra regeringen om, hvordan de vil sikre området,” siger Elisa Bergmann.

Derudover ser Elisa Bergmann frem til det serviceeftersyn af skolereformen, som Lars Løkke Rasmussen har varslet, og glæder sig til at samarbejde om konsolideringen af pædagogernes nye større rolle i skolen.

Hun mener dog ikke, der er behov for en yderligere privatisering på skoleområdet, da alle kræfter bør sættes ind på at styrke folkeskolen.

”Vi ved fra undersøgelser, at skolereformen udvikler sig meget forskelligt fra kommune til kommune. Det skyldes, at flere kommuner ikke har løftet ansvaret for, at de nye elementer i reformen bliver foldet ud”, siger Elisa Bergmann og fortsætter: ”Pædagogerne peger blandt andet på, at inklusionsopgaven er blevet sværere at løfte. Der er brug for en større sammentænkning af skole- og fritidsområdet og et mere intensivt samarbejde med lærerne, hvis udviklingen skal vendes”.

Elisa Bergmann er meget tilfreds med, at ny uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen vil se på taxametersystemet, og hun ser frem til dialog om at sikre, at pædagoguddannelsen bringes på niveau med lærer- og sygeplejerskeuddannelsen taxametermæssigt.

Den nye regering lægger som ventet op til store ændringer i arbejdsmarkeds- og socialpolitikken, og Elisa Bergmann er særdeles skeptisk overfor forringelserne af ydelserne til de svageste i samfundet.

“Vi ved fra undersøgelser, at lave sociale ydelser ikke bringer de svageste ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Derudover rammer det også børnene målbart, og konsekvenserne følger dem hele livet, som en helt ny SFI-undersøgelse viser,” siger Elisa Bergmann.

“Det er derfor glædeligt, at regeringen sigter på et bredt politisk forlig, som bl.a. indbefatter, at arbejdsmarkedets parter skal tage del i forhandlingerne. Jeg er dog bekymret over, at regeringen ikke fremlægger bud på konkrete tiltag og vil derfor opfordre regeringen til at fokusere på lettere adgang til genoptjening af dagpengeretten,” siger hun.

BUPL er spændt på regeringssamarbejdet med Dansk Folkeparti, der endte med at blive det største parti i blå blok.

”Nu står vi jo i en situation, hvor Dansk Folkeparti er gået til valg på en vækst med 0,8 procent i den offentlige sektor. Den vækst har vi hårdt brug for på børneområdet. Hvis man måler normeringerne i daginstitutionerne i dag op imod niveauet i 2009, mangler der hele 4.400 fuldtidsansatte pædagoger på landsplan. Så jeg regner bestemt med, at Dansk Folkeparti kan trække børneområdet i den rigtige retning”, siger Elisa Bergmann.

Med Dansk Folkeparti som stort støtteparti for regeringen forventer Elisa Bergmann ligeledes, at der snart bliver lavet om på dagpengereglerne, så genoptjeningskravet bliver halveret fra 52 ugers fuldtidsarbejde til 26 uger.

De ledige stillinger inden for vuggestuer, børnehaver og fritidsordninger er i øjeblikket typisk kortere vikariater på deltid. Derfor er det svært for pædagogerne at genoptjene retten til dagpenge.

 

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf. 40 23 20 69

Maiken Riis Friberg, leder af presseenheden i BUPL, tlf. 26 17 59 33