Ny regering skal indføre minimumsnormeringer!


Kravet om flere pædagoger og bedre forhold for børnene i landets vuggestuer og børnehaver har stået højt på dagsordenen i valgkampen. Vælgernes, forskernes og pædagogernes budskab er klart. Vi skal have minimumsnormeringer nu. Og det skal en ny regering handle på.


Opdateret d. 11. oktober 2021

Vælgerne har talt. Og det står klart, at de partier, der har haft bedre normeringer i daginstitutionerne som mærkesag, har haft et godt valg. Nu er det op til den kommende regering og statsminister at sætte sig for bordenden og indfri forventningerne om et markant løft af området.

”Ingen kan længere være i tvivl om, at daginstitutionerne er udsultet. Vi har brug for, at der hurtigst muligt iværksættes en genopretningsplan. Vi skal starte med minimumsnormeringer for at sætte en prop i besparelserne og lægge en bund. Med valgresultatet er vejen banen for, at det kan ske,” siger formand for BUPL, Elisa Rimpler.

Hun glæder sig over de mange politiske løfter, der er givet til børneområdet undervejs i valgkampen. BUPL ser frem til, at den kommende regering nu sætter behovet for flere pædagoger og højere kvalitet øverst på dagsordenen både i regeringsgrundlaget, den kommende finanslov og i forhandlingerne om en ny økonomiaftale med kommunerne.

”Jeg synes, at vælgerne klart har tilkendegivet, at børnene skal have politisk førsteprioritet. Og det er vigtigt, at der nu kommer handling bag ordene. Der er brug for et et massivt løft for at rette op på kvaliteten, og samtidig ved vi, at der kommer over 60.000 flere børn i vuggestue- og børnehavealderen i de kommende ti år,” siger Elisa Rimpler.

Hun understreger, at BUPL vil være en aktiv medspiller for at realisere valgløfterne og løfte kvaliteten i daginstitutionerne og på det øvrige børneområde.

”Det er et politisk ansvar at løfte opgaven, men vi byder gerne ind. Vi har allerede en model for minimumsnormeringer, men det er også nødvendigt at styrke rekrutteringen og uddannelsen af pædagoger, og der har vi også en plan, som vi gerne stiller til rådighed for en ny regering,” siger BUPL-formanden.

Hun afviser, at det vil være et indgreb i kommunernes selvstyre at lovgive om minimumsnormeringer. BUPL lægger op til en model, der tilfører kommunerne et beløb, der gør det muligt at løfte normeringen til mindst én pædagog til tre børn i vuggestuen og én til seks børn i børnehaven.

”Vi kommer ikke uden om, at kommunerne skal forpligtes til at bruge pengene på bedre normeringer og sikre, at der er et minimum af pædagogisk personale til børnene. Men vores model respekterer, at det er kommunerne, som skal sikre de nødvendige ressourcer efter forholdene ude i den enkelte institution,” siger Elisa Rimpler.

Ifølge BUPL’s beregninger vil minimumsnormeringerne give et løft på 5000 pædagoger i forhold til niveauet i dag. Samtidig vil det sikre, at der ikke bliver færre pædagoger til børnene, når børnetallet stiger markant i de kommende år. BUPL har også fremlagt en plan for, hvordan man kan rekruttere de nødvendige pædagoger. Blandt andet kan der findes 3000 pædagoger ved at få flere til at gå fra deltid til fuldtid.

Se mere om BUPL’s 16 punktsplan for rekruttering

Se mere om BUPL’s model for minimumsnormeringer

Se mere om BUPL’s udspil til en styrket pædagoguddannelse

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Laurids Bæk Simonsen, pressechef i BUPL, tlf. 22 83 36 92