Ny pulje for private og selvejende institutioner


Der er oprettet en ny arbejdsmiljøpulje, som giver jer mulighed for at få tilskud til projekter, som forebygger psykisk og fysisk nedslidning. Puljen er målrettet private og selvejende virksomheder på maks. 50 ansatte og åbnede for ansøgninger den 29. marts 2021.


Udgivet d. 19. april 2021

I kan søge dækning til 80 procent af udgiften til en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, som kan hjælpe jer med forskellige problemstillinger, eksempelvis:

  • Forebyggelse og håndtering af mobning og andre krænkende handlinger
  • Håndtering af høje følelsesmæssige krav i arbejdet
  • Forbedring af samarbejdet og kommunikationen
  • Bedre introduktion af nyansatte, så de kommer godt ind i det faglige og sociale fællesskab.

Hvis du ønsker hjælp og vejledning til, hvordan I får udnyttet denne mulighed for at få forbedret arbejdsmiljøet på din arbejdsplads, kan du tage det op med TR og leder på din arbejdsplads (TRIO). Du kan også kontakte din lokale BUPL fagforening.

Læs mere om: Arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning