Ny måling: Bedre normeringer afgør forældrenes kryds


93 procent af alle forældre med børn i daginstitutioner mener, at der bør indføres et loft over, hvor mange børn der må være i forhold til pædagogisk personale i børnehaver og vuggestuer. Og det er afgørende for, hvor forældrene sætter deres kryds ved det kommende folketingsvalg, viser en ny måling fra Epinion.


Opdateret d. 10. maj 2019

Det er ikke mange uger siden, at 70.000 forældre gik på gaden for at demonstrere for bedre normeringer i landets daginstitutioner. Og det er stadig et afgørende tema for vælgere med små børn – både i rød og blå blok.

En måling, som Epinion har lavet for BUPL og FOA, viser at der er massiv opbakning til at indføre et loft over antallet af børn per pædagogisk personale. Det er flere end ni ud af ti forældre enige i.

Spørgsmålet om forholdene i landets daginstitutioner er i høj grad afgørende for, hvor forældrene vil sætte deres kryds ved det kommende folketingsvalg. 92 procent af forældrene mener, at det er vigtigt, at den kommende regering vil forbedre kvaliteten i vuggestuer og børnehaver.

Otte ud af 10 forældre svarer, at det er afgørende for dem at stemme på en kandidat, der arbejder for netop det. For op mod hver tredje er det endda helt afgørende for, hvor de vil sætte deres kryds.

Den store opbakning til at indføre et loft over, hvor mange børn der må være i forhold til det pædagogiske personale i vuggestuer og børnehaver, vækker glæde i BUPL og FOA, der begge arbejder for at få indført minimumsnormeringer, som kommunerne skal overholde.

”Signalet er ikke til at tage fejl af. Efter mange års nedskæringer er hverdagen for børn og voksne i daginstitutionerne nu så presset, at forældrene slår alarm og kræver, at politikerne tager ansvar og løfter normeringerne. Og de belønner de politikere, der vil gøre noget ved det,” siger Elisa Rimpler, der er formand for BUPL.

For nylig blev et forslag fra SF om at indføre minimumsnormeringer på 1:3 i vuggestuen og 1:6 i børnehaven stemt ned af blå blok og Socialdemokraterne. Men faktisk er forældrene på tværs af rød og blå blok enige om, at der skal indføres et loft.

86 procent af forældre, der stemmer på blå blok, svarer, at de er helt enige eller delvis enige, mens det gælder hele 96 procent af forældrene i rød blok.

FOA’s formand Mona Striib mener, at folketingskandidaterne fra begge lejre bør tage det klare signal fra forældrene meget alvorligt.

”Forældrene har både ved demonstrationerne landet over og nu i denne undersøgelse med meget kraftig stemme udtrykt, at de forlanger forbedringer. Det kan politikerne og en kommende regering da umuligt overhøre. Der skal indføres et loft for antal børn per pædagogisk personale,” fastslår Mona Striib.

Målingen fra Epinion er foretaget blandt 1.019 forældre med børn i daginstitutioner.


Tal fra undersøgelsen:

  • 93% af forældrene er helt eller delvist enige i, at der bør indføres et loft over, hvor mange børn der må være i forhold til det pædagogiske personale.
  • 92% mener i høj eller nogen grad, at det er vigtigt, at en kommende regering forbedrer kvaliteten i vuggestuer og børnehaver.
  • For 79 % af forældrene er det helt eller i nogen grad afgørende at stemme på en kandidat, der vil forbedre vilkårene i daginstitutionerne.
  • 86 % af forældrene, der stemmer på blå blok, mener at der bør indføres et loft over antallet af børn per pædagogisk personale. Tallet er 96 % for forældre, der stemmer på rød blok.

Læs mere i uddybende notat:
Survey om normeringer i daginstitutioner (pdf)