Ny komité skal gøre op med pædagogers lønefterslæb


På opfordring fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) vil regeringen nu nedsætte en lønstrukturkomité, der skal undersøge og finde løsninger på det lønefterslæb, som pædagoger, sygeplejersker og andre kvindedominerede fag i det offentlige, lider under. Komitéen bliver nedsat så snart den verserende afstemning om sygeplejerskernes mæglingsskitse er afsluttet.


Udgivet d. 25. maj 2021

Det er et stærkt, at det nu er en samlet fagbevægelse (FH), der står bag ønsket om at undersøge og finde løsninger på problemet. Det er ligeledes et kæmpe skridt, at regeringen allerede har taget forslaget til sig, og nu vil handle på det. Det er et udtryk for, at regeringen og partierne på Christiansborg har indset, at de bliver nødt til at tage ligeløn alvorligt, og at de ikke kan sidde et krav fra en samlet fagbevægelse overhørig.

Vores lønefterslæb kan føres tilbage til tjenestemandsreformen i 1969 og er politisk skabt, fordi man lønindplacerede bl.a. pædagoger ud fra datidens syn på kvinder og på vores fag. Derfor er det også legitimt, at vi beder politikerne råde bod på skaden ved at tilføre de penge, som der skal til for at rette op på det.

Hvad vil BUPL/FH gøre for at undgå, at kommissionen bliver en syltekrukke?

Vi har insisteret på, at lønstruktur-komitéen skal føre til konkrete handlinger og løsninger. Selvfølgelig skal det ske på et oplyst grundlag. Men vi skal jo ikke starte helt forfra. Vi har både Lønkommissionens arbejde og en række forskningsrapporter at støtte os til. Og det ligger også i FH’s forslag, at man skal bygge videre på den dokumentation, der allerede findes. Og så er der en slutdato på arbejdet, så det kan ikke bare fortsætte i årevis.

Vi taler om mange milliarder kr. i ekstra offentlige udgifter om året. Har DK råd til det?

Man kan jo også vende den om og sige, at samfundet har sparet milliarder og atter milliarder af kroner i de 50 år, hvor pædagoger og andre har fået en løn, der slet ikke matcher vores uddannelsesniveau. Det handler om, hvad vi vil være bekendt som et samfund, der normalt hylder ligestilling mellem kønnene. Vil vi bare lade stå til, og acceptere at en historisk uretfærdighed forsætter og koster den enkelte pædagog og han/hendes familie millioner af kroner i livsindkomst?

Pædagoger tjener mindst af alle kommunalt ansatte i forhold til uddannelsesniveau (MVU). Vi tjener fx 6.000 kroner mindre end lærerne. Det er tydeligt, at vores lønefterslæb ikke kan løses af arbejdsmarkedets parter alene. Der er simpelthen ikke penge nok i det eksisterende overenskomstsystem. Som det er i dag, skal andre faggrupper gå ned i løn, for at vi kan gå op i løn. Derfor har vi længe arbejdet for en politisk løsning.

Pædagoger ligger tusindvis af kroner om måneden under grupper med samme uddannelsesniveau. Vi er også den faggruppe, der er blevet belønnet mindst lønmæssigt, for den store uddannelsesmæssige udvikling, vi har gennemgået siden 1969. Fx blev vuggestuepædagoger dengang placeret på et af de absolut laveste løntrin, fordi jobbet ikke krævede uddannelse og blev sammenlignet med husmor-arbejde. I dag kræver det en ungdomsuddannelse og en professionsbachelor at blive pædagog. Men vi ligger stadig nederst i lønhierarkiet.

 

Hvad har BUPL helt konkret gjort for at gøre op med lønefterslæbet?

Vi har:

 • Investeret i og udbredt forskning (Astrid Elkjær og Institut for Menneskerettigheder), der dokumenterer, at pædagoger har et særligt lønefterslæb, og en løn, der slet ikke matcher vores uddannelsesniveau.
 • Været med til at stifte Ligelønsalliancen sammen med sygeplejerskerne og andre offentlige forbund. Sammen har vi protesteret og synliggjort problemet
 • Forhandlet os til ligelønspuljer ved overenskomstforhandlingerne i både 2018 og 2021
 • Ved OK21 var BUPL en af drivkræfterne bag forståelsespapiret, hvor de 50 forbund i forhandlingsfællesskabet giver hinanden håndslag på, at vi skal undersøge lønefterslæbet og muligheden for en politisk løsning.
 • Afholdt ekstraordinær kongres (2019) som forberedelse til OK21 – hvor vi netop satte turbo på det politiske spor for ”retfærdig løn til pædagoger”
 • Arbejdet hårdt for at få sat lønefterslæbet på dagsorden både i vores eget forhandlingsfællesskab og i FH – og hos de politiske partier.
Fakta om FH’s forslag om komitéen
 • Komitéen får deltagelse af lønmodtagere og arbejdsgivere på det offentlige område
 • Arbejdet går i gang så snart OK21 er afsluttet
 • Arbejdet skal afsluttes seneste udgang maj 2022 med en rapport med konklusioner og anbefalinger
 • Komitéens primære fokus er at:
 • Analysere lønstrukturer i den offentlige sektor med afsæt i Lønkommissionens konklusioner og konsekvenser af Tjenestemandsreformen. Fokus på fx uddannelsesniveau, opgaver og ansvar
 • Belyse muligheder for at udvikle lønstrukturer og løndannelsen i den offentlige sektor
 • Analysere samfundsøkonomiske effekter og konsekvenser ved at ændre lønstruktur i den offentlige sektor