Ny ghettoaftale tvinger børn i daginstitution


Pædagoger skal ikke være kontrollanter, der holder opsyn med, om børnene kommer i daginstitution, siger BUPL-formand Elisa Bergmann


Opdateret d. 07. oktober 2020

Regeringen har netop præsenteret sin endelige ghettoaftale, der får store konsekvenser for børnefamilierne. Fremover skal udsatte børn nemlig tvinges i daginstitution, og der bliver indført en grænse for, hvor mange udsatte børn der må gå i hver enkelt daginstitution.

BUPL-formand Elisa Bergmann mener, at det er dybt problematisk, at pædagoger fremover skal være kontrollanter, der sikrer, at børnene møder op i daginstitutionen.

”Det pædagogiske arbejde er baseret på tillid. Ikke tvang. Hvis vi som pædagoger skal sikre et fornuftigt forældresamarbejde, så er det en rigtig dårlig start at tvinge deres børn i daginstitution”, siger Elisa Bergmann.

Det er Regeringen, DF og Socialdemokratiet, der står bag delaftalen med tvangselementet. Helt konkret betyder det, at børn fra ghettområder skal gå i såkaldt læringstilbud på 25 timer, som skal fordeles hen over ugens fem dage. Det træder i kraft, når barnet fylder et år.

Målet er selvsagt at få flere udsatte og tosprogede børn i daginstitution, men udviklingen går rent faktisk i den rigtige retning i forvejen. Det viser en opgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet baseret på tal fra Danmarks Statistik.

I 2009 gik 80 procent af alle efterkommere på 1-4 år i dagtilbud, mens andelen i 2014 var steget til 84 procent. Til sammenligning går 88 procent af de etnisk danske børn i en kommunal daginstitution.

”Politikerne har så sent som i sidste uge vedtaget en ny dagtilbudsreform, som blandt andet målretter flere pædagoger til landets mest udsatte daginstitutioner. Det er den vej, som vi skal gå. Flere investeringer. Ikke mere tvang. Ellers risikerer vi, at tvangselementet får den stik modsatte effekt og går ud over børnene”, forklarer Elisa Bergmann.

Ghettoaftalen indeholder også en lovændring om, at der i fremtiden højst må gå 30 procent børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner. Denne delaftale har opbakning fra Regeringen, Socialdemokratiet, Radikale og SF og betyder i praksis, at børn i udsatte boligområder risikerer at blive tvangsflyttet til daginstitutioner langt væk fra bopælen.

”Hele tvangsspredningen af børn er endnu et tegn på, at politikerne allerede fra en tidlig alder begynder at stigmatisere børn. At børnene ikke må være en del af fællesskabet, hvor de bor. Løsningen er altså ikke at flytte børnene, men at investere i bedre normeringer og flere uddannede pædagoger”, fastslår Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 23 44 53 83