Ny forvaltningsstruktur i Aalborg Kommune


Som I måske ved, har partierne i byrådet – undtagen Enhedslisten – besluttet et forslag til en ny forvaltningsstruktur i Aalborg pr. 1. januar 2022.


Opdateret d. 22. marts 2021

Kære pædagoger og ledere

Partierne i byrådet skriver, at det er et forslag, men vi kan se på tidslinjen, at det kun skal i høring i MED-systemet, og derefter skal det vedtages om mindre end tre måneder.

Så i BUPL Nordjylland stiller vi spørgsmål ved, om det er et forslag. Var det reelt det, ville fagforeningerne og ikke mindst borgerne blive involveret i en eventuel ny forvaltningsstruktur – der er jo kommunalvalg om mindre end ni måneder.

“Forslaget” til den nye forvaltningsstruktur er, at der etableres en Børne- og Ungeforvaltning således, at 0-5-årsområdet – herunder daginstitutionerne (almen og special) og 6 – 18-årsområdet – herunder DUS-ordningerne og skolerne (almen og special) kommer i samme forvaltning.

Det undersøges om fritidscentrene og ungdomsskolens klubber skal høre til i den forvaltning, der kommer til at hedde Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Umiddelbart undrer det os, men vi vil naturligvis tale med ledere og tillidsrepræsentanter på fritidscentrene om det.

Efter beslutningen om de nye forvaltninger er truffet i byrådet (den 21. juni 2021) vil der naturligvis gå et arbejde i gang med den konkrete sammenlægning, og der er vi som fagforening klar. Vi vil drøfte med tillidsrepræsentanter (og ledere), hvilke ting vi skal være opmærksomme på at harmonisere, bevare, erstatte o.s.v.

Har I spørgsmål eller kommentarer, så bare skriv til undertegnede på lth@bupl.dkeller til Kathrine på kfr@bupl.dk.

Venlig hilsen

Liselotte Thomsen

Formand, BUPL Nordjylland