Ny formand?


BUPL Storkøbenhavns formand gennem 25 år Michael Egelund genopstiller ikke, og der skal vælges ny formand på generalforsamlingen torsdag d. 3. oktober. Drømmer du om at blive formand og mener du har, hvad der skal til for at stå i front for et fællesskab på over 6000 pædagoger og ledere i 12 storkøbenhavnske kommuner, så er det nu, du skal melde dig.


Opdateret d. 03. december 2019

Du vil som formand i BUPL Storkøbenhavn have din daglige gang i BUPL Storkøbenhavns lokaler i Ballerup, som huser både politikere, fællestillidsrepræsentanter og sekretariat.

Meld gerne dit kandidatur inden 27. august
Du kan som aktivt medlem stille op som formand frem til afstemningen på selve generalforsamlingen, men du må meget gerne af hensyn til bestyrelsens planlægning af valget melde dit kandidatur inden d. 27. august til sekretariatsleder Søren O. Nissen, son@bupl.dk.

Frist for præsentation
Torsdag d. 5. september er første frist for aflevering af de fem spørgsmål, du får stillet i forbindelse med dit kandidatur. Alle kandidaters svar vil herefter blive præsenteret på hjemmeside, nyhedsbrev medio september og efterfølgende på facebook. Du skal også aflevere et portrætfoto af dig selv.

Kandidater efter 5. september
Melder der sig flere kandidater efter d. 5. september vil der blive udsendt endnu et nyhedsbrev d. 26. september med afleveringsfrist for præsentation og foto d. 24. september.

Præsentation på facebook
I uge 40 vil formandskandidaterne blive præsenteret på facebook.

De fem spørgsmål
Hver kandidat får mulighed for at præsentere sig gennem følgende fem spørgsmål, hvor hvert svar må være max 800 anslag inkl. mellemrum. Sekretariatet retter kun korrekturfejl og sikrer at max omfang overholdes – der slettes bagfra til nærmeste punktum indenfor fastsat ramme.
1. Kort om dig selv
2. Hvad kendetegner og gør dig til en god formand for de over 6000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn?
3. Hvad er, efter din mening, de tre vigtigste udfordringer for vores medlemmer, som BUPL Storkøbenhavn skal arbejde med?
4. Hvad er, efter din mening, de vigtigste udfordringer BUPL og BUPL Storkøbenhavn som organisation står overfor?
5. Andet du vil fremhæve?
Besvarelserne og foto sendes til kommunikations- og pressekonsulent Charlotte Toft, cto@bupl.dk

Baggrund for proces for præsentation af formandskandidater
Ifølge vedtægterne kan man stille op som kandidat helt frem til på selve generalforsamlingen, hvor formanden vælges ved direkte valg. Derfor er det ikke muligt med garanti at præsentere alle kandidater i nyhedsbrev. BUPL Storkøbenhavns bestyrelse har på den baggrund valgt en proces, hvor det er muligt at blive præsenteret i nyhedsbrev, hvis man har meldt sit kandidatur inden 26. september. Herefter vil kandidaterne og eventuelt nye kandidater bliver præsenteret på facebook. Sidst men ikke mindst vil der være en mundtlig præsentation på selve generalforsamlingen, hvorefter det vil være muligt at stemme. Det er således heller ikke muligt at brevstemme eller på anden måde afgive sin stemme inden generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen eller sekretariatsleder Søren O. Nissen for yderligere spørgsmål. Du vil kunne læse meget mere om BUPL Storkøbenhavn på www.bupl.dk/storkobenhavn.

Tilmeld dig generalforsamlingen
Tilmeld dig generalforsamlingen 3. oktober. GF19 afholdes i Viften i Rødovre kl. 18-22 med middag fra 16.45-17.45.