Ny dagtilbudslov sætter legen i fokus, men det kræver fokus og investering, hvis den skal lykkes


Når Folketinget i dag vedtager en ny dagtilbudslov med fokus på en ny og styrket pædagogisk læreplan, har legen fået sin særlige plads. Det tegner godt for børns ret til en barndom, hvor barnets perspektiv er i centrum for deres trivsel og udvikling. Men kræver også kommuner, der benhårdt prioriterer faglig udvikling og gode rammer for de pædagogiske udviklingsmiljøer, lyder det fra BUPL, som har bidraget aktivt til lovens udvikling.


Udgivet d. 24. maj 2018

Kvalitet i børnehøjde handler om at give fantasien frit løb i leg, have gode venner og få pirret sin nysgerrighed af dygtige pædagoger. I daginstitutionerne skal børnene og deres udvikling være i centrum. Derfor er den nye dagtilbudslov med en ny pædagogisk læreplan et vigtigt skridt i den rigtige retning, mener formand for BUPL, Elisa Bergmann.

”I BUPL ser vi det fra børnenes perspektiv. Legen er blevet skrevet ind som et vigtigt element i det pædagogiske arbejde – børn udvikler sig og lærer gennem leg – og det er helt i tråd med den gode danske daginstitution og pædagogers fokus. Så jeg er rigtig glad for, at politikerne på Christiansborg har lyttet til os og gjort det helt tydeligt, at daginstitutioner ikke alene er et pasningstilbud eller en arbejdsmarkedsforanstaltning, men der hvor børn skal have et godt liv og de bedst mulige udviklingsbetingelser,” siger hun.

Fra måling til evaluering

De pædagogfaglige ledere får i samarbejde med pædagogerne ansvaret for løbende at udarbejde og udvikle den pædagogiske læreplan, så de passer til den aktuelle børnegruppe. Det betyder, at den faglige refleksion og evaluering i den enkelte institution skal langt mere i fokus. Noget, der i år med besparelser og konceptløsninger har haft trange kår.

Derfor bliver det en stor opgave, og opfordringen fra BUPL til kommuner og Folketinget er klar:

”Det kræver ro at udvikle en ny evalueringskultur, så politikerne skal holde igen med øvrige tiltag og nye krav, hvis vi skal lykkes. En af vejene er at sikre, at der gennem lokale aftaler, er tid til at planlægge, udvikle og evaluere, så vi kan skabe de pædagogiske udviklingsmiljøer, som er intentionen med loven,” siger Elisa Bergmann.

Behov for flere pædagoger

BUPL er opsat på, at læreplanerne reelt kommer til at løfte kvaliteten, så pædagoger og ledere får rammerne til at skabe de pædagogiske læringsmiljøer, som er så betydningsfulde.

”Kommuner, ledere og pædagoger skal arbejde tæt sammen om realiseringen af loven. Og det er afgørende, at ressourcerne følger med. Hvis den faglige kvalitet skal løftes, er der brug for at kommunerne sigter overflødige opgaver fra og investerer i højere pædagogandel og bedre normeringer,” siger Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Ulla Haahr, leder af kommunikation, tlf.: 61 96 40 00