Aftale sikrer frivillighed og tryghed i en krisetid


BUPL Sydøst og Lolland Kommune har indgået en aftale, som sikrer trygge vilkår for de pædagoger, som påtager sig nye arbejdsopgaver i sundheds- og ældresektoren under coronakrisen.


Opdateret d. 31. marts 2020

I den kommende tid vil mange kommuner få brug for flere varme hænder til at sikre og opretholde velfærden for samfundets svage borgere, og mange pædagoger har allerede stillet deres hjælp til rådighed. Det er både opløftende og udtryk for stort samfundssind.

Samtidig er det helt afgørende, at pædagogerne kan føle sig trygge og sikre i arbejdet, når de løser nye opgaver i sundheds- og ældresektoren. BUPL Sydøst er derfor tilfredse med at have sikret gode vilkår i en ny aftale med Lolland Kommune.

“Vi har lagt vægt på at sikre en stor grad af frivillighed i forbindelse med rekruttering til nødberedskabet. I sidste ende er frivillighed bedst for alle parter. Når medarbejderen er motiveret og føler sig tryg, vil opgaverne også blive løst mere tilfredsstillende,” siger Anja Wollesen, næstformand i BUPL Sydøst.

“I flere kommuner har man oprettet særlige jobbanker til formålet. Det synes vi er en rigtig god idé,” tilføjer hun.

Lokal udmøntning af national aftale

Aftalen for pædagoger i Lolland Kommune er en lokal udmøntning af den fælleserklæring, som BUPL og 50 andre organisationer indgik med Kommunernes Landsforening (KL) den 20. marts.

Kommunerne er i fuld gang med at undersøge, hvor der vil opstå behov for ekstra hænder, hvilke andre faggrupper (herunder pædagoger) man kan trække på, og hvem der er parate til at hjælpe. Samtidig arbejder fagforeninger som BUPL på at sikre, at arbejdet i nødberedskabet vil foregå på ordentlige vilkår.