Ny Aarhus-aftale skal give bedre kvalitet i skoledagen (Aarhus)


Parterne bag Aarhus-aftalen, der lægger rammen om arbejdstiden for det pædagogiske personale på aarhusianske folkeskoler, har netop underskrevet en større justering af aftalen.


Opdateret d. 01. november 2019

Den nye Aarhus-aftale understreger et fælles ønske om at skabe læring, trivsel, dannelse og udvikling for alle børn og unge i Aarhus inden for rammerne af lovgivningen og Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik.

Rådmand Thomas Medom, Jack H. Kristensen FOA, Helle Mønster Århus Skolelederforening, Marianne G. Nielsen BUPL Århus, Jesper Skorstengaard ÅLF.

Der er tredje gang, at parterne justerer Aarhus-aftalen, som var den første lokalaftale i Danmark efter lovindgrebet, der afsluttede lockouten af lærerne i foråret 2013.
Ifølge parterne – som er Børn og Unge, Århus Lærerforening, Aarhus Skolelederforening, BUPL Århus samt FOA Århus – er hensigten med den justerede aftale at få endnu mere kvalitet i undervisningen og SFO og en bedre hverdag for elever, medarbejdere og ledere på skolerne.
Som forberedelse til drøftelserne har forhandlerne blandt andet besøgt 15 aarhusianske folkeskoler for at hente inspiration og indsamle erfaringer.
Aftalen bygger på en forståelse af, at god, velforberedt og nærværende undervisning og fritidspædagogik kræver en arbejdstid, som understøtter det. Derfor giver aftalen bedre forudsætninger for at aftale tid til forberedelse, efterbehandling og samarbejde. Aftalen understøt-ter skolerne i at nå frem til fleksible, balancerede lokale løsninger om arbejdstid i undervisning og SFO.

Nye elementer i aftalen er, at der bliver lagt både et maksimum og et tilstræbt minimum på lærernes undervisningstimetal, og at pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, der arbejder i eksempelvis specialklasser, får bedre vilkår for egen planlægning.

I en fælles udtalelse siger parterne, der er repræsenteret ved rådmand for Børn og Unge Thomas Medom, formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard, formand for Aarhus Skolelederforening Helle Mønster, formand for BUPL Århus Marianne Gilbert Nielsen og sektorformand for FOA Århus Jack Hougård Kristensen:

”Vi har indgået en god aftale med fælles ambitioner om at prioritere bedre undervisning og SFO og et klart mål om at støtte skolerne i at finde lokale løsninger på arbejdstiden. På trods af sværdslag og uenigheder undervejs har vi en fælles forståelse for, at vi når længst ved at fastholde dialogen og vores samarbejde. Vi deler også ønsket om at få endnu højere kvalitet ind i skolernes kerneopgave, nemlig at give alle børn og unge i Aarhus det bedst mulige afsæt til at klare sig godt i fremtiden.”

Den nye Aarhusaftale vil have virkning fra 1. august 2020.

Fakta
Aarhusaftalen samt bilag pr. 30. oktober 2019 (træder i kraft 1. august 2020)
Aftalen omfatter følgende medarbejdergrupper på skolerne: Lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og børnehaveklasseledere.

Yderligere oplysninger
• Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61
• Jesper Skorstengaard, formand for Århus Lærerforening, 23 10 29 36
• Helle Mønster, formand for Århus Skolelederforening, 41 87 67 57
• Marianne Gilbert Nielsen, formand for BUPL Århus 61 63 86 68
• Jack Hougård Kristensen, sektorformand for FOA Århus 29 68 41 13