Normeringerne i SFO’er og klubber er blevet dårligere efter skolereformen


Undervisningsminister Merete Riisagers længe ventede undersøgelse af kvaliteten i fritidsinstitutioner afslører normeringsforringelser og lukning af fritidstilbud


Udgivet d. 30. januar 2018

Fritiden er blevet klemt og glemt efter skolereformen. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), som på vegne af Undervisningsministeriet har undersøgt kvaliteten i landets fritidstilbud efter skolereformen.

EVA har spurgt lederne af fritidsinstitutionerne, om de har oplevet normeringsforringelser efter skolereformen. Her svarer 47 procent af lederne, at der er kommet flere børn pr. pædagog i indskolingsalderen. Tilsvarende svarer 41 procent af lederne, at normeringerne er blevet dårligere i fritidstilbuddene i mellemtrinnet.

”Det er helt naturligt, at der flyttes rundt på ressourcerne, når skoledagen bliver længere og tiden i fritidsinstitutionerne bliver kortere. Men det er under al kritik, at man decideret har forringet normeringerne. Det er ikke sådan, at man styrker samarbejdet mellem skole og fritid”, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

Da undervisningsminister Merete Riisager i januar 2017 varslede undersøgelsen, sagde hun til Berlingske Tidende, at hun var bekymret for fritidspædagogikken – især i forhold til de udsatte børn.

”Da fritidstilbuddene blev skabt for omkring 100 år siden, var det netop, fordi børnene fra baggården skulle have et pædagogisk tilbud med ansvarlige voksne om eftermiddagen efter skole. Vi må ikke glemme de udsatte børn”, sagde ministeren.

I det lys er der flere resultater i undersøgelsen fra EVA, som må bekymre ministeren. Når det drejer sig om de yngste børn i indskolingen, så er dækningsgraden lavere for udsatte børn og børn af ikke-vestlige indvandrere. De går oftere direkte hjem efter skole, mens vennerne bliver og leger i SFO’en.

I mellemtrinnet er der flere steder, hvor fritidsklubben er lukket. 23 procent af forældrene svarer således, at der slet ikke findes et tilbud til barnets aldersgruppe i deres lokalområde.

Undersøgelsen viser også, at forældrene helt generelt bakker op om fritidstilbuddene. Hele 94 procent af forældrene til børn i indskolingsalderen og 85 procent af forældre til børn i mellemtrinsalderen oplever, at deres børn er glade for at komme i tilbuddene.

”Det er positivt, at der omsider kommer mere fokus på fritiden. For selv om undersøgelsen naturligvis viser, at børn og unge går færre timer i SFO og klub som konsekvens af den længere skoledag, så skal tilbuddene ikke reduceres til opbevaring. Derfor er det brug for flere investeringer i fritidsinstitutionerne – både fra kommunerne, men også fra Christiansborg”, siger Elisa Bergmann.

BUPL er netop kommet med et fritidsudspil med flere konkrete forslag til styrkelse af fritidsområdet. Det indeholder blandt andet en pulje på 100 mio. kr. til sociale normeringer i fritidsinstitutioner i socialt belastede områder samt indførelse af minimumsnormering i SFO/fritidshjem, der hedder 1 pædagog til 9 børn.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 23 44 53 83

Se undersøgelsen fra Danmarks Evalueringsinstitut her.

Se BUPL’s fritidsudspil her.