Normeringer er blevet dårligere i SFO’en


Pædagoger i SFO’er og klubber mangler tid til omsorg og nærvær. Ikke mindst i forhold til de mest udsatte børn. Det viser ny undersøgelse fra BUPL.


Opdateret d. 03. november 2021

I de sidste uger af skolernes sommerferie er børnene mødt talstærkt op i landets SFO’er og klubber. Men børnene har desværre skullet kigge langt efter pædagogerne, viser en ny stor undersøgelse blandt BUPL’s medlemmer.

Hele 46 procent af pædagogerne oplever, at normeringen i fritidsinstitutionerne er blevet dårligere inden for det seneste år. Kun 6 procent oplever, at den er blevet bedre. Konsekvensen er, at pædagogerne får mindre tid til det enkelte barn. 65 procent oplever ofte, at der er ét eller flere børn, de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for på grund af personalemangel – samt at de ikke kan give den nødvendige støtte til udsatte og sårbare børn.

”Hele fritidsområdet er langsomt blevet udsultet de seneste år. Politikerne flyttede to milliarder kroner fra fritidsinstitutionerne til skolen i forbindelse med skolereformen, og det har ramt fritidspædagogikken hårdt, at vores område er så underfinansieret”, siger Elisa Bergmann.

Da Merete Riisager (LA) trådte til som undervisningsminister var meldingen ellers, at hun var bekymret for fritidspædagogikken. Ministeren søsatte en stor undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, som bekræftede hendes bekymring, men intet er sket siden.

I undersøgelsen fra BUPL svarer 55 procent af pædagogerne, at der sjældent eller aldrig er tilstrækkelig tid til at arbejde med børnenes trivsel og udvikling i fritidsinstitutionerne.

”Vi hører dagligt historier om børn og unge, der mistrives og er stressede. At de føler sig udenfor og presses af hele den præstationskultur, som fylder alt for meget. Derfor er det dybt bekymrende, at pædagogerne i fritidsinstitutionerne ikke har bedre rammer til at få alle børn med i fællesskabet”, fortæller Elisa Bergmann.

BUPL er kommet med et fritidsudspil med flere konkrete forslag til styrkelse af fritidsområdet. Det indeholder blandt andet en pulje på 100 mio. kr. til sociale normeringer i fritidsinstitutioner i socialt belastede områder samt indførelse af minimumsnormering i SFO/fritidshjem, der hedder 1 pædagog til 9 børn.

For yderligere oplysninger

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40232069

Jacob Friis, pressekonsulent i BUPL, tlf.: 28780894

Fakta

Se hele undersøgelsen

Se BUPL’s fritidsudspil

Ni ud af ti forældre ønsker minimumsnormering i SFO’en

Kommunernes Landsforening har tidligere erkendt, at normeringerne er blevet forringet i SFO’erne