Tak til alle pædagoger og ledere – hav en rigtig god sommer


TAK – til alle pædagoger og ledere for den ekstraordinære indsats gennem foråret. Vi skal holde fast i de gode erfaringer og kæmpe for de gode vilkår, der giver plads til at udfolde den faglighed, som alle pædagoger har vist i den grad gør en forskel.


Opdateret d. 25. juni 2020

Af: Pernille Riis, Formand, BUPL Nordsjælland

Kære pædagoger og ledere

Det har for alle været et mærkbart anderledes forår. COVID-19 har sat sit præg på vores arbejde og arbejdspladser.

Coronakrisen har været en tid fyldt med bekymringer, men det har også været en tid, der har muliggjort oplevelsen af en næsten ideel hverdag for børn og pædagoger. En hverdag med gode normeringer og ro til at arbejde med børnene i mindre grupper og en hverdag, hvor fagligheden i den grad kunne bringes i spil og folde sig ud.

Men det har også været med omkostninger, for ledere og pædagogerne har været i frontlinjen uden vished om, hvor alvorligt det kunne gå hen at blive. Den usikkerhed har naturligvis været svær at håndtere. Det har været en udfordring, som har ligget i spændet mellem hensynet til sårbare nære og at alle selvfølgelig samtidigt ønsker at lykkes med at løse opgaven.

BUPL har derfor også arbejdet ihærdigt med krav om rammer og vilkår, der kunne sikre, at pædagogerne i risikogruppen eller familiemedlemmer i risikogruppen ikke skulle møde ind på arbejde.

 

TAK til alle pædagoger og alle ledere

Alle pædagoger og ledere skal have et kæmpe tak og et stort klap på skulderen. I har løftet denne helt ekstraordinære opgave yderst ansvarligt og professionelt. I har været beredvillige og løsningsorienterede. I har fået ting til at ske og stået til rådighed for en vigtig og hel central opgave i genåbningen af Danmark.

Dette har samtidig været med til at vise betydningen af den handlekraft, der ligger i ledelse, hvis råderummet til handling er tilstede. Og det har tydeliggjort, hvilken betydning den pædagogiske dømmekraft har, når pædagoger har mulighed for at tilrettelægge en hverdag, der yder børneperspektivet retfærdighed. Hvilket alle børn og unge naturligvis fortjener.

Vi har i BUPL Nordsjælland været i tæt kontakt med mange af jer, og jeres samfundssind har været stort til trods for helt reelle bekymringer omkring risiko og smittefare. Tak for og til jer!

 

Hvad skal vi arbejde for at fastholde

Vi har haft enkelte eksempler under nedlukning og genåbning, som krævede en her og nu forhandling med arbejdsgiver: Det har fx håndtering af omlagt tjeneste og pauser, fortolkning af frivillighed, men også fortolkningen af retningslinjerne og lign.

Situationens alvor og kompleksitet har betydet, at vi har haft en løbende og tæt kontakt med kommunerne. Vi opbygget nye og konstruktive relationer, som vi forudser at kunne drage stor fordel af, når vi skal arbejde videre med følgerne af COVID -19, men også i det fortsatte ”traditionelle” fagpolitiske arbejde.

Vi har fokus på, at de retningslinjer, som er opstået i forbindelse med COVID-19 ikke ender som ekstraopgaver for pædagogerne, fx hygiejne og rengøringsopgaver. Vi kommer til at følge udviklingen tæt i alle 12 kommuner i Nordsjælland, og vi appellerer til, at I tager fat i os, hvis I oplever uretmæssigheder eller udfordringer, som skal løftes og løses.

Samlet har meldingerne fra jer været, at der er megen god læring at tage med videre, nu hvor samfundet lukkes op igen. Perioden har med al tydelighed vist, hvad ledelse nærved og god normering betyder for det pædagogiske arbejde, og hvordan børn profiterer af omsorg og nærhed i forhold til deres udvikling og læring. Plads til alle og mindre konflikter, trivsel, fordybelse, lydhørhed og meget mere. Og det samme gælder i virkeligheden for pædagogernes arbejdsmiljø og trivsel.

Flere steder nævnes ”Corona-normering” med et skævt smil på læben, men tiden har vel netop vist, at minimumsnormering er et minimum og gensvaret må være: kvalitetsnormeringer.

 

Vilkårsundersøgelserne

I skal også have et kæmpestort tak for jeres besvarelser af de vilkårsundersøgelser, som BUPL har sendt til jer i løbet af genåbningen.

Det betyder utroligt meget i vores arbejde for jeres vilkår, at vi kan tage jeres virkelighed direkte med til forhandlingsbordet i de enkelte kommuner. Men det giver også vores fælles stemme en ekstra tyngde, når vi i pressen kan sige, hvordan pædagoger i Nordsjælland faktisk arbejder og hvilke udfordringer I står overfor i hverdagen.

Mange tak for jeres besvarelser – I kan stole på, at vi bruger dem, og at det nytter.

 

OK21 – Ja! Vi skal forhandle jeres løn og vilkår i 2021

I et par måneder  har forhandlingsfællesskabet drøftet, hvorvidt forhandlingerne om en ny overenskomst til foråret 2021, skulle udsættes. BUPL har været tydelige på, at vi ønsker at forhandle som aftalt. Vi er helt på det rene med, at det ikke bliver den forhandling eller den økonomiske ramme, som vi talte om før Corona. Men det vil vi ikke lade os kyse af. Man har nu engang en bedre chance ved at sætte sig til forhandlingsbordet.

I erkendelse af Coronakrisens indvirkning på overenskomstforhandlingerne, vil hovedbestyrelsen inden sommerferien drøfte en justering af den oprindelige plan for krav og prioriteter. Indhentningen af krav starter umiddelbart efter sommerferien – og vi har kun meget kort tid, så vi kommer til at starte på fuld tryk!

 

God sommer

Med alt dette sagt ønsker vi, her fra BUPL Nordsjælland, dig og dine kære og nære en rigtig god sommer. Vi håber, at I får tid til at puste ud sammen med dem, I allerhelst vi bruge tid sammen med. Og så håber vi naturligvis at se jer efter sommerferien både på Facebook, til temadage, konferencer og til TR- og AMR-begivenheder.

 

Med venlig hilsen

Pernille Riis
Formand
BUPL Nordsjælland