Nordsjælland får 44 millioner til flere pædagoger


Forventningen er, at de nordsjællandske kommuner begynder arbejdet med at rekruttere de mere end 100 pædagoger, det kan omregnes til, med det samme.  flere kommuner halter bagefter, og i nogle kommuner haster det mere end andre.


Opdateret d. 21. februar 2020

Af: Sus Skjold Klamer, Presse- og kommunikationskonsulent

Ud af den samlede pulje på 500 millioner kr. tildeles 12 kommuner i Nordsjælland samlet 44 millioner kr. til minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

”Vi har en klar forventning om, at alle kommunerne begynder arbejdet med rekruttering af pædagoger svarende til de tildelte midler med det samme. Målet må være at få indført minimumsnormeringer hurtigst muligt – hverken børn eller pædagogisk personale kan være tjent med at skulle vente til 2025.” Pernille Riis, formand, BUPL Nordsjælland.

I BUPL Nordsjælland følges udmøntningen tæt og der er et stort fokus på, at midlerne bruges til at få højnet kvaliteten og andelen af uddannede pædagoger.

”Vi kommer til at følge op i alle kommuner. Nogle kommuner har i forvejen prioriteret området og er i fuld gang med at indføre minimumsnormeringer og højne pædagogandelen. Men der er også kommuner, som eksempelvis Hillerød, der blot har afventet disse midler og dermed ikke har prioriteret egne midler til området i år. Vi har endda kommuner, der har vedtaget besparelser på området, imens de afventede midlerne fra puljen. Så her skal der lyde en kraftig opfordring til, at de sætter gang i initiativer, der kan sikre den helt nødvendige kvalitetsudvikling med det samme.” Pernille Riis, formand, BUPL Nordsjælland.

Ud af de 12 kommuner, som BUPL Nordsjælland dækker, har tre af dem vedtaget besparelser på området for de 0-6-årige før tildelingen. Det drejer sig om: Allerød, Gribskov og Lyngby-Taarbæk.

”Puljemidlerne skal naturligvis være et ekstra løft af området, og det bliver det ikke, når kommunerne foretager besparelser eller ligefrem modregner beløbet lokalt.” Pernille Riis, formand, BUPL Nordsjælland.

I BUPL Nordsjælland er de af den overbevisning, at der ikke råd til at vente til 2025, og appellerer til, at kommunerne nu går mere ambitiøst til værks for at få stoppet den negative kurve.

”Vi står fuldt ud til rådighed for sparring med kommunerne omkring, hvordan målet kan nås gennem flere faktorer. Vi vil meget gerne diskutere, hvordan vi kan opnå en højere andel af pædagoger på fuld tid, og der er også store muligheder i fastholdelse og kompetenceudvikling af eksisterende personale. Der er ingen grund til at vente på en lov om minimumsnormeringer.” Pernille Riis, formand, BUPL Nordsjælland.

Se kortet over hele Danmark og tildelingerne 

Halsnæs

Tildeles 2.15 mio. kr. Svarende til 5 ekstra fuldtidspædagoger

Gribskov

Tildeles 2.58 mio. kr. Svarende til 6 ekstra fuldtidspædagoger

Helsingør

Tildeles 4.65 mio. kr. Svarende til 10.8 ekstra fuldtidspædagoger

Hillerød

Tildeles 4.45 mio. kr. Svarende til 10.3 ekstra fuldtidspædagoger

Fredensborg

Tildeles 3.47 mio. kr. Svarende til 8.1 ekstra fuldtidspædagoger

Frederikssund

Tildeles 3.36 mio. kr. Svarende til 7.8 ekstra fuldtidspædagoger

Allerød

Tildeles 2.43 mio. kr. Svarende til 5.7 ekstra fuldtidspædagoger

Hørsholm

Tildeles 1.78 mio. kr. Svarende til 4.1 ekstra fuldtidspædagoger

Rudersdal

Tildeles 4.82 mio. kr. Svarende til 11.2 ekstra fuldtidspædagoger

Egedal

Tildeles 4.01 mio. kr. Svarende til 9.3 ekstra fuldtidspædagoger

LyngbyTaarbæk

Tildeles 4.53 mio. kr. Svarende til 10.5 ekstra fuldtidspædagoger

Gentofte

Tildeles 6.12 mio. kr. Svarende til 14.2 ekstra fuldtidspædagoger

 

 


 

For mere information eller udtalelser:

Pernille Riis, Formand, BUPL Nordsjælland, tlf. 21780670,  pri@bupl.dk

Sus Skjold Klamer, Presse- og kommunikationskonsulent, tlf. 29698104, skk@bupl.dk