Norddjurs: Hvor er BUPL henne midt i de historisk store besparelser?


Pædagoger og klubfolk i Norddjurs Kommune bliver berørt af de historisk store besparelser, som netop er blevet besluttet. Læs her om et medlemsmøde, der finder sted den 1. marts, kl. 9-11 i Glesborg, samt hvad BUPL Østjylland konkret gør for at mindske konsekvenserne af besparelserne for medlemmernes vilkår.


Opdateret d. 20. februar 2019
Medlemsmøde for dig, hvis stilling/vilkår ændres

Som ansat i en kommune, som har lagt op til så voldsomme besparelser som Norddjurs Kommune har, kan der opstå tusinde spørgsmål til ens fremtidige situation som pædagog eller leder.

BUPL Østjylland afholder derfor et medlemsmøde for alle pædagoger og klubfolk, som allerede nu ved eller får at vide, at deres nuværende stilling eller vilkår ændres.

På medlemsmødet bliver der mulighed for at stille spørgsmål til faglig konsulent fra BUPL Østjylland, Sille Munk Kaae og fællestillidsrepræsentant Tinne M. Christiansen.

Mødet finder sted den 1. marts, kl. 9-11 i administrationsbygningen i Glesborg, Glesborg Bygade 1, 8585  Glesborg – Der bliver serveret morgenmad.

Sker der ændringer i din nuværende stilling eller dine vilkår, og sidder du inde med spørgsmål, så kan du tilmelde dig ovenstående møde ved at sende en mail til fællestillidsrepræsentant Tinne M. Christiansen (tmc@bupl.dk) senest den 28. februar, kl. 16:00.

Du kan regne med BUPL på alle fronter

Som pædagog i Norddjurs Kommune har du utvivlsomt hørt om de voldsomme besparelser, som regner ned over blandt andet børne- og unge-området. De kan få store konsekvenser for dine arbejdsvilkår.

For at sikre dig de bedst tænkelige vilkår, arbejder BUPL Østjylland tæt sammen med fællestillidsrepræsentanten for pædagogerne i kommunen samt de mange tillidsrepræsentanter på de enkelte arbejdspladser.

Det sker lige nu:

  • Fællestillidsrepræsentant Tinne M. Christiansen og de lokale tillidsrepræsentanter arbejder på højtryk i MED-systemet
  • BUPL Østjyllands sagsbehandlere for pædagoger og ledere holder jævnligt møder med fællestillidsrepræsentant Tinne M. Christiansen
  • På det politiske niveau samarbejder faglig sekretær i BUPL Østjylland, Ann S. Pedersen, med de øvrige faglige organisationer på det kommunale område om at sikre medlemmerne de bedst mulige vilkår i forbindelse med besparelserne
  • BUPL Østjylland arbejder strategisk med de dagsordener, der har direkte betydning på det pædagogiske område (fx på SFO-området)