Ni ud af ti forældre ønsker minimumsnormering i SFO’en


I skolen er der klasseloft, men når skoledagen er slut, er der ingen grænser for, hvor mange børn der må være pr. pædagog i skolefritidsordningerne.


Udgivet d. 19 august, 2017

Kvaliteten i landets SFO’er er blevet forringet voldsomt de seneste år, men nu skal det være slut, hvis det står til forældrene. En ny undersøgelse viser, at forældre til børn i indskolingen ønsker en såkaldt minimumsnormering, så kommunerne ikke kan fortsætte nedskæringerne.

Analyseinstituttet Epinion har på vegne af BUPL spurgt 1669 forældre, om der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der må være pr. pædagog i SFO’en. 87 procent af de adspurgte forældre er helt eller delvist enige, og det glæder BUPL-formand Elisa Bergmann.

”Det giver jo ingen mening, at der er klasseloft og minimumstimetal i skolen, men slet ingen grænser og regler i SFO’en. Der er intet værn mod besparelser, og det oplever forældrene jo også, når de afleverer og henter deres børn. Der er rigtig langt mellem pædagogerne i fritiden”, siger Elisa Bergmann.

Kommunernes Landsforening har tidligere erkendt, at normeringerne er blevet forringet i SFO’erne i perioden fra 2009-2014, hvor skolereformen trådte i kraft. Og BUPL ved fra undersøgelser efter skolereformen, at pædagogerne oplever stadigt dalende kvaliteten fra 2014 og frem til i dag.

Undervisningsminister Merete Riisager søsatte tidligere på året en undersøgelse af børnenes fritidsinstitutioner, da hun er bekymret for kvaliteten. Og for nylig sagde ministeren, at politikerne skulle være bedre til at lytte til forældrene, når det handler om udviklingen af den danske skole.

”Merete Riisager kan altså slå to fluer med et smæk, hvis hun indfører minimumsnormeringer i landets SFO’er. Hun kan stoppe kommunernes nedskæringer, og hun kan lytte til forældrene”, siger Elisa Bergmann.

SFO’er, klubber og fritidsinstitutioner spiller ifølge Elisa Bergmann en vigtig rolle, når det handler om at skabe stærke børnefællesskaber og hjælpe børn videre. 84 procent af forældrene i undersøgelsen fra Epinion svarer, at det er ”vigtigt” eller ”meget vigtigt”, at personalet i fritidsinstitutionerne har høj faglighed og viden om børns trivsel og udvikling.

Forældrene fremhæver i undersøgelsen vigtigheden af, at pædagogerne arbejder med børns venskaber, personlige kompetencer, konfliktløsning og mobning. Men det kræver altså ordentlige rammer, fastslår Elisa Bergmann.

Flere skoler er netop gået med i undervisningsminister Merete Riisagers forsøg med en kortere skoledag, hvilket betyder, at SFO’er og fritidsinstitutioner skal holde længere åbent, når børnene får tidligere fri fra skole. Men midlerne fra den kortere skoledag skal ifølge forsøget blive i skolen, så SFO’erne skal holde længere tid åbent for de samme ressourcer.

”Man skal huske, at pædagogerne er brobyggere mellem skole og fritid. Der skal være kvalitet for børnene begge steder. En god skole må ikke ske på bekostning af fritiden – eller omvendt”, fastslår Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 23 44 53 83

 

Se hele undersøgelsen fra Epinion (pdf)