Nedskæringer er ikke ’kun’ ledernes problem


Ministeren og KL mener, at pædagogernes alenetid med børnene skyldes manglende ledelse. BUPL’s lederformand er lodret uenig og kritiserer politikerne for at fralægge sig ansvaret for deres nedskæringer.


Udgivet d. 7 maj, 2014

Tre ud af fire pædagoger er i løbet af en tilfældig dag helt alene med børneflokken i vuggestuen og børnehaven. Pædagogerne er alene med 15 børn i gennemsnit, viser en ny undersøgelse fra BUPL. Børnenes minister Manu Sareen er dog i Politiken hurtig til at sparke bolden videre:

”Det er lederen i den enkelte daginstitution, der er ansvarlig for at tilrettelægge, hvordan det enkelte dagtilbud skal være”.

Den udmelding undrer Sanne Lorentzen, formand for BUPL’s lederforening.

”Det er klart, at lederne er ansvarlige for de enkelte dagtilbud. Men det sker jo i samarbejde med de kommunale politikere, der udstikker rammerne. Lige nu løber mange pædagoger hurtigt pga. kommunale nedskæringer, og i institutioner med dårlig normering er sygefraværet også højt”, siger Sanne Lorentzen.

Arbejdsmiljøet og samarbejdskultur er en meget vigtig del af lederens arbejdsområde, som selvfølgelig drøftes og foregår i samarbejde med medarbejderne. Lederne er meget opmærksomme på, hvordan institutionernes sociale kapital kommer i anvendelse, så medarbejderne ikke bliver syge af at gå på arbejde. Men med den øgede arbejdsmængde og det pres på hvilke opgaver, der skal løftes af den enkelte pædagog, så forsøger lederne hver dag at ’hekse’ med de ressourcer, vi har til rådighed.

”Det har stor betydning for, hvilke økonomiske rammer den enkelte institution har i og hvilke ressourcer lederen har til rådighed. Rigtig mange institutioner har i dag ikke en fast normering, men et gennemsnitlig økonomisk råderum – beregnet ud fra en gennemsnitlig pædagog – og pædagogmedhjælperløn. Og sådan er virkeligheden ikke”, forklarer Sanne Lorentzen og fortsætter:

”Skal man ansætte velkvalificerede medarbejdere, der kan løfte opgaven, som det forventes med en høj kvalitet for det enkelte barn og en børnegruppe? Ja, så er de ofte dyrere at ansætte – og så får man færre medarbejdere for pengene”.

Kommunerne får hvert år tildelt 500 millioner kroner på finansloven til at skabe bedre normeringer. Men pengene bliver ikke brugt på børneområdet. Derfor må Manu Sareen træde i karakter og sørge for, at pengene bliver udmøntet korrekt. Så vi kan ansætte velkvalificerede pædagoger i fuldtidsstillinger og bemande en institution hele dagen med fuldt personale.

”Nu har lederne loyalt administreret de nedskæringer, som kommunerne år efter år lader regne ned over institutionerne. Vi arbejder med målsætninger og udviklingsplaner, og vi søger at ansætte kompetente og engagerede medarbejdere. Derved kan vi leve op til de ambitiøse målsætninger i kommunerne, og derfor kan der godt være tyndt bemandet i ydertimerne”, fastslår Sanne Lorentzen.

Yderligere oplysninger:

Sanne Lorentzen, formand for BUPL’s lederforening, tlf: 41 72 39 01

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf.: 23 44 53 83