Næstformandskandidat: Karen Aslaug Ramm


Der bliver kampvalg til posten som næstformand for BUPL Storkøbenhavn. Foreløbig har to kandidater meldt sig, nemlig Karen Aslaug Ramm og Charlotte Stendorf. Lær Karen Aslaug Ramm bedre at kende – og mød op til generalforsamling 11. november, så du kan være med til at bestemme, hvem der skal være din næstformand.


Opdateret d. 15. oktober 2020

KAREN ASLAUG RAMM

Kort om dig selv
Jeg er et udadvendt, engageret og positivt menneske med en analyserende tilgang til mine opgaver. Jeg lægger stor vægt på ordentlighed, ærlighed og retfærdighed. Jeg har stor erfaring i strategi, forhandling og fagpolitiske problemfelter og brænder for mit arbejde og for at løfte vigtige fagpolitiske kampe. Privat elsker jeg at være fysisk aktiv i naturen, rode i haven, ride og cykle.
Fakta: 49 år, gift, 2 piger på 17 og 19 år
Uddannet idrætspædagog i 1998 fra Ballerupseminariet
Erhvervserfaring fra ungdomspension, byggelegeplads, botilbud og i fritids-/ungdomsklub.
Valgt til FTR for SFO- og klubpædagoger i Høje Taastrup i 2005, valgt til bestyrelsen i 2014, valgt til BUPL’s landsledelse (hovedbestyrelsen) i 2018.

Hvad kendetegner og gør dig til en god næstformand for over 6000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn?
Jeg har et stærkt drive og et smittende engagement, som jeg som næstformand kan bruge til at drive og skabe tilslutning til de vigtigste mål for BUPL Storkøbenhavn. Jeg har en kritisk og analyserende tilgang til dagsordner og problemstillinger og er loyal overfor den fælles strategi og opgavevaretagelse, så vi sammen opnår resultater og får mest mulig indflydelse.
Jeg er en udpræget holdspiller, og jeg er god til at sætte mig i andres sted. Jeg er overbevist om, at vi finder de bedste løsninger ved at lytte til hinanden og skabe fælles opbakning. Jeg er også en slider, der gerne går forrest og tager fat og holder fast i de kampe, som er vigtige at kæmpe. Jeg er i alle henseender dedikeret til at føre pædagogernes sag bedst muligt.

Hvad er efter din mening, de tre vigtigste udfordringer for vores medlemmer, som BUPL Storkøbenhavn skal arbejde med?
1. Retfærdig løn: En retfærdig løn, som matcher en 3½ årig bacheloruddannelse og den vigtige samfundsopgave, som vi varetager. Lønnen skal bære, at pædagoger har råd til at bosætte sig i København og omegn.
2. Tid til at udføre arbejdet: Pædagoger og lederes arbejdsmiljø er presset af dårlige normeringer og en økonomistyring, der hverken giver plads nok til børns udvikling, til børn med særlige udfordringer eller plads til pædagogfaglig udfoldelse. Derfor er acceptable normeringer noget vi fortsat skal forfølge både i kommunerne og på Christiansborg.
3. Tid til forberedelse: Det pædagogfaglige arbejde kræver tid til forberedelse, derfor skal vi kæmpe for arbejdstidsaftaler, som giver tid til forberedelse, refleksion, sparring og evaluering – det gælder alt pædagogisk arbejde.

Hvad er er efter din mening, de vigtigste udfordringer BUPL og BUPL Storkøbenhavn som organisation står overfor?
1. Den skæve lønindplacering, som pædagogerne blev underlagt i 1969, og som fastholder pædagogerne i en uretfærdig lønramme. Det kræver, at vi lægger politisk pres på Christiansborg om at løse dette.
2. Mangel på pædagoger og en pædagoguddannelse, der halter. Vi har brug for en stærk pædagoguddannelse, der sikrer, at vi i fremtiden både har nok pædagoger og fagligt stærke pædagoger. Det kræver bl.a. højere taksameter på pædagoguddannelsen, mere undervisning og en stærkere faglighed.
3. Dårlige normeringer/rammer for pædagogfaglig udfoldelse og en budgetlov, som vedbliver at udfordre den kommunale økonomi. Det kræver bl.a. et fortsat pres både lokalt og centralt at sikre bedre normeringer på alle institutionstyper.

Andet du vil fremhæve?
BUPL Storkøbenhavn har råd til en stærkere fagpolitisk opgavevaretagelse i kommunerne. Det mangler jeg, at vi udnytter og arbejder strategisk med, for det har vi brug for, hvis vi skal i mål med ovenstående udfordringer, og det har medlemmerne krav på!
Jeg vil arbejde for, at:
– vi bruger vores midler på at sætte et stærkere hold til varetagelse af de lokale udfordringer. Samt at vi styrker et koordineret og strategisk stærkt politisk påvirknings- og mobiliseringsarbejde.
– vi understøtter en kultur for et åbent demokrati, som indbyder til medlemsdeltagelse!
– vi dyrker og sætter rammer for stærke fagpolitiske fællesskaber internt i BUPL såvel som med andre fagforeninger, der kan styrke pædagogernes fagpolitiske situation. Vi skal have 1 stærk fagforening for pædagogfaget.

Tilmeld dig Generalforsamling 2020, der i år afholdes 11. november 2020.