Næstformandskandidat: Charlotte Stendorf


Der bliver kampvalg til posten som næstformand for BUPL Storkøbenhavn. Foreløbig har to kandidater meldt sig, nemlig Charlotte Stendorf og Karen Aslaug Ramm. Lær Charlotte Stendorf bedre at kende – og mød op til generalforsamling 11. november, så du kan være med til at bestemme, hvem der skal være din næstformand.


Opdateret d. 15. oktober 2020

CHARLOTTE STENDORF

Kort om dig selv
Charlotte Stendorf, gift, to voksne døtre og mormor til 3-årige Alberte 🙂
Udd. pæd. i 1986, arbejdet i børnehave, døgnområdet, skole/fritidsområdet.1990 valgt FTR i Værløse. 1991 kom jeg i bestyrelsen. I 1995 pegede en enig bestyrelse på mig til formand i BUPL afd.2.
2006 samlede BUPL 21 fagforeninger til nuværende 12 og jeg blev næstformand.
2010 -2012 valgt til Hovedbestyrelsen
Jeg elsker skiferie, men blev sidste år kørt ned af en bil og fik smadret mit ben, og er desværre ikke helt okay til ski (endnu) men jeg styrketræner samt spinning og er aktiv på mange områder, da jeg har svært ved at sidde stille.
Jeg bor i et bofællesskab – og så elsker jeg mit sommerhus ved havet på Møn og gode bøger. Når der ikke er corona er jeg vild med storbyferier. Koncerter går jeg heller ikke af vejen for.

Hvad kendetegner og gør dig til en god næstformand for de 6000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn?
Jeg er en udpræget holdspiller, fyldt med energi – er god til at involvere og engagere pædagoger. Vi har et hold i Daglig ledelse med forskellige kompetencer, og samarbejdet i formandskabet er stærkt.
Jeg arbejder for fællesskabet og søger altid at være en attraktiv medspiller for medlemmer og samarbejdspartnere.
Jeg har gennem 25 år opbygget stor viden og erfaring med et stort netværk. Jeg samarbejder dagligt i 4 kommuner med FTR’erne, tillidsrepræsentanterne og lederne.
Jeg er politisk ansvarlig for arbejdsmiljøarbejdet, personsagsbehandlingen, det private område,
rekruttering og fastholdelse, samt et fælles projekt om “styrket indsats på uddannelsesstederne”
Jeg sidder på ledelsessiden i MED.
Jeg er i konstant dialog med medlemmer og bringer deres problemstillinger ind i vores arbejde.

Hvad er, efter din mening, de tre vigtigste udfordringer for vores medlemmer, som BUPL Storkøbenhavn skal arbejde med?
Vilkår i ordets bredeste forstand.
Vi har særlig brug for at få hele fritidsområdet op på den politiske dagsorden, på lige fod med dagtilbudsområdet ved at indføre minimumsnormeringer.
Vi bløder pædagogiske ledere i folkeskolen. Det er en udfordring for arbejdet på gulvet, at der ikke er pædagogfaglige ledere alle steder.
Det pædagogiske arbejde for børn og unge med udfordringer, mangler tid og ressourcer. Økonomiske hensyn tæller desværre højere end børn og unges trivsel og pædagogiske overvejelser. Det er på ingen måde godt nok.
Vilkårene under Corona-nedlukningen viste os, at små børnegrupper og gode rammer styrker det pædagogiske arbejde.
Vi skal sikre bedre rammer både for inklusionsbørn og almengrupper, ved at komme tættere på udviklingen til gavn for bla. pædagogernes arbejdsmiljø.

Hvad er, efter din mening, de vigtigste udfordringer BUPL og BUPL Storkøbenhavn som organisation står overfor?
Anerkendelse af professionen. Det skal være attraktivt at uddanne sig til pædagog og arbejde som pædagog – hele livet.
Pædagogers løn skal matche deres uddannelsesniveau, ansvar og kompleksitet i jobbet. Vi kæmper for ligeløn og er en del af ligelønsalliancen med SL, FOA og Sundhedskartellet. Der findes ingen quick fix, men lange seje træk for at få politikerne til, at handle på ligelønsproblemet.
Rekruttering og fastholdelse er vigtigt. Seks ud af ti pædagoger arbejder deltid og mange vil gerne op i tid. Vi skal sikre fuldtidsstillinger. Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er samtidig en forudsætning for, at der kan rekrutteres nye til faget.
Vi skal indgå merituddannelsesaftaler, samt kompetencegivende leder og førleder forløb, der retter sig mod ledelse af dagtilbud, skole og fritid.

Andet jeg vil fremhæve?
MED-systemet i kommunerne har mange udfordringer. Vi skal styrke vores FTR’er, der har en selvstændig politisk funktion, der hvor de er i kommunerne. Styrken ligger helt klart for mig i, at vi i Storkøbenhavn, som den eneste BUPL fagforening har FTR’erne i Balleruphuset. FTR’erne er spydspidser i kommunerne og kan på ingen måde erstattes. For at fastholde medindflydelsen i kommunerne, skal vi understøtte dem med sparring, uddannelse og politikker, så det matcher deres opgaver.
Vi skal blive mere synlige og skabe mere indflydelse ved at aktivere, involvere og engagere medlemmerne, så vi står stærkest i den fælles kamp for bedre vilkår.
Vi skal udvikle et tættere samarbejdet med andre organisationer og ikke mindst SL, som nu også bor i Balleruphuset, så vi kan matche fremtiden udfordringer.

Tilmeld dig Generalforsamling 2020, der i år afholdes 11. november 2020.