Ministeren glemmer sin bekymring over børnenes fritid


Berlingske 13. august 2018 – af Elisa Rimpler, formand for BUPL


Udgivet d. 13 august, 2018

I dag slutter skolernes sommerferie, og mange børn og unge har brugt de sidste uger af ferien i SFO’en eller klubben sammen med vennerne. Det er dog ikke alle børn, der har været med i fællesskabet.

En undersøgelse fra Undervisningsministeriet viste tidligere i år, at der er sket et fald i andelen af udsatte børn, der går i fritidsinstitution. Det bør i den grad bekymre undervisningsminister Merete Riisager (LA), der jo ifølge eget udsagn har særligt fokus på fritiden.

Ministeren var klar i mælet, da hun helt tilbage i januar 2017 udtalte sig om SFO’er og klubber her i Berlingske: »Jeg bekymrer mig for udviklingen inden for fritidstilbud, for de senere år har fritidspædagogikken været meget lidt i fokus. Jeg har fuld forståelse for, at man har haft et ønske om at løbe skolereformen i gang, for det kræver stadig rigtigt mange kræfter. Men min bekymring er fritidspædagogikken. Især de udsatte børn har stadig behov for fritidspædagogikken i SFO og klubber.« Nu står vi så her – fire år efter skolereformen.

Med en klar social skævhed i landets fritidsinstitutioner, hvor Danmarks Evalueringsinstitut konkluderer, at færre børn fra de fattigste familier går i fritidstilbud i indskolingen efter skolereformen. Hver anden af forældrene siger, at de ikke har råd.

Det har de rigeste familier til gengæld, så deres børn tæller en stigende andel af børn i fritidstilbud.

Markant dårligere

Et problem er altså, at vi ikke får alle børn med i fællesskabet. Noget andet er, at rammerne for fællesskabet i SFO’en og klubben er blevet markant dårligere de seneste år. Politikerne flyttede to milliarder kroner fra fritidsinstitutionerne til skolen i forbindelse med skolereformen. Og siden har området løbende været ramt af sparekniven ude i kommunerne.

Fire ud af ti pædagoger oplever ofte, at der ikke er tid til at tage sig af konflikter eller andre sociale problemer blandt børnene på grund af personalemangel. Eller som et af vores medlemmer skrev for nylig i forbindelse med BUPL’s store vilkårsundersøgelse: »Utilstrækkelige personaleressourcer har konsekvenser for, at børn i vanskeligheder ikke får den pædagogiske indsats, de har brug for.« Det kalder på politisk handling nu. BUPL har lanceret et fritidsudspil med flere konkrete forslag til styrkelse af fritidsområdet.

Det indeholder blandt andet en pulje på 100 mio. kr. til sociale normeringer i fritidsinstitutioner i socialt belastede områder samt indførelse af minimumsnormering i SFO/ fritidshjem, der hedder én pædagog til ni børn. Der er i øvrigt massiv opbakning til minimumsnormeringer blandt forældrene og befolkningen, så det er en ren vindersag for de politikere, der tager handsken op. Så vi kan få alle børn med i fællesskabet.