Millioner til minimumsnormeringer – også i din kommune


44,7 mio. kr. til minimumsnormeringer i de 12 storkøbenhavnske kommuner er fordelt. Du kan finde ud af, hvordan det ser ud i din kommune ved at tjekke BUPL’s Danmarkskort


Opdateret d. 27. august 2020

I 2019 var der omfattende demonstrationer til fordel for bedre normeringer i landets daginstitutioner. Mange års påvirkningsarbejde bar frugt og ved årsskiftet meddelte Regeringen, at de sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet var blevet enige om at indføre lovbundne minimumsnormeringer. I 2020 blev der afsat de første 500 mio. kr. til mere pædagogisk materiale i daginstitutionerne.

De fleste kommuner hæver bunden
De 12 kommuner i Storkøbenhavn får tilsammen 44,7 mio. kr. I langt de fleste af kommunerne går pengene til at hæve bunden, så flest mulige børn får gavn af bedre normeringer.

”Det glæder os, selvom der er lang vej endnu. Men vi er af den klare overbevisning, at intentionen i aftalen om minimumsnormeringer er at hæve bunden, så alle børn får gavn af bedre normeringer,” siger Jon Olufson, formand i BUPL Storkøbenhavn.

Hvidovre og Glostrup er undtagelser
Et par undtagelser blandt de 12 storkøbenhavnske kommuner er Hvidovre og Glostrup Kommune. Hvor Glostrup i forvejen har skåret på området i budget 2020, så har Hvidovre Kommune brugt halvdelen af de tildelte midler til at dække en tidligere besparelse, som de tilbageførte.

”I BUPL Storkøbenhavn mener vi, at det er i strid med reglerne for puljens anvendelse, da puljemidlerne udtrykkeligt skal være ud over niveauet for budget 2020. Vores vurdering er, at Hvidovre Kommune kan blive mødt af et tilbagebetalingskrav svarende til rammebesparelsen,” siger Jon Olufson.

Danmarkskort over fordelingen af de første 500 mio kr. til at forbedre minimumsnormeringerne.