MidtVestjylland: Vilkårsundersøgelse taler sit tydelige sprog


Der bliver løbet stærkt. Pædagoger står ofte alene med alt for mange børn. Der mangler vikardækning ved sygdom. Dette går ud over børnene.


Udgivet d. 22. maj 2019

I foråret blev der lavet en stor vilkårsundersøgelse for pædagoger på 0-6-års området. Og selvom konklusionerne næppe var overraskende for de pædagoger, der dagligt befinder sig i daginstitutioner i det midtvestjyske område, er besvarelserne alligevel enormt brugbare. Det skyldes ikke mindst, at så mange pædagoger gennemførte vilkårsundersøgelsen.

På landsplan gennemførte 42 procent af pædagogerne på 0-6 års-området undersøgelsen. 45 procent af medlemmerne på 0-6 -års-området i BUPL MidtVestjyllands område lod deres røst blive hørt og gennemførte hele eller dele af vilkårsundersøgelsen. Det giver undersøgelsen enorm validitet, når den skal bruges til at vise, hvordan dagligdagen rent faktisk er i de danske daginstitutioner.

”Det er et imponerende resultat, og jeg er enormt glad for at så mange valgte at deltage. Det betyder rigtig meget, at vi nu kan gå ud og fortælle offentligheden, hvordan pædagogers hverdag ser ud. Med så høj en svarprocent kan alle se, at undersøgelsen er troværdig og giver et retvisende billede af forholdene, siger Ivan Holck Jensen, formand for BUPL MidtVestjylland.

Og hvad siger tallene så?

I det midtvestjyske område har 1005 pædagoger deltaget i vilkårsundersøgelsen. Af dem svarer hele 82 procent, at de inden for den seneste uge har været for få medarbejdere på arbejde i forhold til arbejdsopgaverne. De deltagende pædagoger peger på utilstrækkelig normering samt manglende vikardækning ved kollegers fravær som hovedårsager til dette.

”Vi er altid for få, så en lille ændring som en syg kollega, nyt barn eller et barn der virker uoplagt kan vælte den meget usikre grund, vi står på i forvejen”, skriver en af pædagogerne i en kommentar i vilkårsundersøgelsen.

70 procent af deltagerne svarer, at de i perioder den foregående dag var alene med den samlede børnegruppe.
71 procent af de deltagende pædagoger svarer at de enten er ”meget enig” eller ”enig” i udsagnet om at de ikke kan give støtte til sårbare og udsatte børn på grund af personalemangel.

71 procent af pædagogerne svarede, at de inden for det seneste år var mødt på arbejde, selvom de var syge.
Mange af deltagerne peger på, at dokumentation, møder og lignende er med til at give en travl hverdag, når der i forvejen mangler hænder.

”Når to medarbejdere er nødt til at lave ikke-børnerelateret arbejde, må resten af personalet dække dagen både ude og inde, hvilket giver mindre tid pr. barn samt dårlig samvittighed hos de to, som ikke er hos børnene, skriver en pædagog i Skive kommune i sin besvarelse.

Tager syge på arbejde

Vilkårsundersøgelsen viser desuden, at mange pædagoger har taget på arbejde, selvom de egentlig godt vidste, at de skulle blive hjemme under dynen. 618 pædagoger har svaret, at de er taget på arbejde selvom de var syge. Hovedårsagen til dette er ifølge vilkårsundersøgelsen at de vidste, deres kolleger ville komme til at løbe hurtigere, hvis de meldte sig syge.

Men også manglende vikardækning, planlagte aktiviteter med børnene samt pres fra ledelse er årsager til, at pædagoger er mødt syge ind på job.

”Det siger meget om pædagogers arbejdsmoral samt omsorg for både børn og kolleger. Men det er selvfølgelig uholdbart. Når man er syg, skal man blive hjemme. Man gør ikke nogen en tjeneste ved at tage syg på arbejde. Det er misforstået loyalitet over for kolleger og børn, siger Ivan Holck Jensen.