MidtVestjylland: Tillykke til den nye bestyrelse


Med mundbind, afstand og rigelige mængder håndsprit lykkedes det BUPL MidtVestjylland at afvikle generalforsamlingen.


Udgivet d. 6. oktober 2020

De knap 120 medlemmer, der var mødt op for at gøre brug af deres demokratiske stemme, vedtog bl.a. en nedjustering af fagforeningens normering, hvorved de fem faglige sekretærer blev reduceret til fire.
Beslutningen betyder et farvel til Astrid Jensen, der har været faglig sekretær siden 1991 og har bestridt posten som BUPL MidtVestjyllands kasserer siden 2006 BUPL MidtVestjylland vil gerne sige Astrid tak for hendes indsats gennem årene og ønske god vind fremadrettet.

På generalforsamlingen blev Ivan Holck Jensen genvalgt som formand, Jonna Uhre blev gen-valgt som næstformand, Johnny Gaardsdal og Britta Bundgaard blev begge genvalgt som fagli-ge sekretærer med den tilføjelse, at Britta også bestrider posten som kasserer. Sammen udgør de fire daglig ledelse i BUPL MidtVestjylland.

Den nye bestyrelse består af følgende 15 medlemmer:

Formand:
Ivan Holck Jensen

Næstformand og HB-medlem:
Jonna Uhre

Kasserer og faglig sekretær:
Britta Kristine Bundgaard

Faglig sekretær og HB-medlem:
Johnny Gaardsdal

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Christina Brøchner
Hanne Raahauge
Jon Nielsen
Knud Sloth
Louise B. K. Pedersen
Maja B. Hansen
Susie Roland Mikkelsen
Tina Damgaard
Vibeke Møller Pedersen
Patrick Helsing Nordskov
Pernille Dam Marcussen

I BUPL MidtVestjylland ønsker vi at byde den nye bestyrelse velkommen og ser frem til at komme i arbejdstøjet, når vi mødes første gang den 22. oktober for at drøfte bestyrelsens arbej-de og fagforeningens retning indtil næste generalforsamling om to år.