Pædagogerne skal være klar til kamp


Det er koldt derude, men det bliver kun varmere fra nu af. På alle måder –  for klimaudfordringerne fylder i medierne, valgkampen nærmer sig med raske skridt og vi pædagoger skal være klar.


Opdateret d. 19. marts 2019

Af Ivan Holck Jensen, formand for BUPL MidtVestjylland

Men klar med hvad?  Hvordan fastholder vi presset på kommuner, folketing og regering, så vores velfærdssamfund kan udvikles og alle får del i den økonomiske vækst, der præger samfundet netop nu?

Hvad er BUPL og pædagogernes rolle i et samfund med stigende ulighed, hvor de rige bliver rigere og de fattige bliver fattigere?

Svaret er, at pædagogerne oplever den stigende fattigdom hver eneste dag og kan se konsekvenserne af samfundsudviklingen på nærmeste hold. Der findes rigtig mange eksempler på, at pædagoger afbøder virkningen af de beslutninger, der træffes på Christiansborg.

Pædagogers bidrag til en bæredygtig samfundsudvikling går langt videre end det de får løn for. Det skal anerkendes og det skal begrunde BUPL’s krav om bedre normeringer, bedre efteruddannelse og flere pædagoger i skole-, fritids og dagtilbud.

Vi skal kæmpe imod ulighed!
Vi skal stoppe væksten i ulighed og kæmpe for at forsvare det velfærdssamfund, hvor det offentlige tager vare på de svageste.

Der skal kæmpes igennem ved dette folketingsvalg. Det kræver, at pædagoger siger tingene højt om de livsvilkår de møder i de familier de dagligt er i berøring med.

Fortæl de gode historier på trods – med nerve og sjæl!

Vi skal, som pædagogernes fagforening, understøtte de pædagoger der fortæller åbent og ærligt om de succeser de oplever på trods af de ringe vilkår, vi ved de arbejder under. Disse vilkår skal også fortælles – men hvis de overstiger de gode historier, så bliver vi bare endnu en af dem der står i hjørnet og skælder ud.

Vi skal fortælle hvordan pædagogerne hver dag fremmer den sociale bæredygtighed og gør børn, unge og dem, der er ældre, til deltagere i samfundets fællesskab gennem solidt pædagogisk arbejde bygget på dannelse, omsorg og udvikling.

Derfor hjælper vi gerne pædagoger med at komme til orde – kontakt os hvis du har en historie der understøtter professionen – så har vi et medie, der kan bruges til at formidle det til kolleger og offentligheden.

Kom så med det folketingsvalg – og lad os pædagoger sætte dagsordenen!