MidtVestjylland: Nu skal der stemmes om OK21


I slutningen af februar blev BUPL og KL enige om en overenskomstaftale, der giver reallønsstigninger, en fordobling af ligelønspuljen og mere i pension til de kommunalt ansatte pædagoger de næste tre år. Nu er resultatet sat til urafstemning hos medlemmerne.


Opdateret d. 26. marts 2021
Coronakrisen har sat sit præg på OK21

På et tidspunkt var der kræfter i fagbevægelsen, der talte for at udskyde forhandlingerne til 2022. Men BUPL var en af de fagforeninger, der holdt fast. Pædagogerne risikerede nemlig at gå ned i løn, hvis der ikke blev forhandlet, pga. den såkaldte reguleringsordning, som sikrer, at de offentlige lønninger følges med de private, både når det går op og når det går ned. BUPL ville ikke acceptere en lønnedgang og derfor besluttede parterne at fastholde forhandlingerne.

Det bedst mulige resultat i en Coronatid

Trods en meget snæver økonomisk ramme som følge af Coronakrisen, lykkedes det dog at vende lønnedgang til lønstigning ved forhandlingerne.

”Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi havde set frem til OK21 med større forventninger. Men med Coronakrisen taget i betragtning er vi gået efter at få det bedste ud af en snæver økonomisk ramme. Det er lykkedes at få reallønsstigninger, fordoblet puljen til ligeløn og så har vi fået mulighed for at prioritere både klubpædagogerne, de studerende og give alle lidt mere i pension”, siger Johnny Gaardsdal, der sidder i BUPL’s hovedbestyrelse på vegne af de midt- og vestjyske pædagoger.

Kommuner bliver forpligtet til samarbejde

BUPL havde mange ønsker med fra medlemmerne: Tid til planlægning, refleksion og evaluering, ret til efter- og videreuddannelse og ret til pædagogfaglig ledelse. Men KL var ikke parat til flere bindinger. De ønskede derimod mere frihed til, at man kan beslutte lokale løsninger, mere fleksibilitet og færre regler. Så forhandlingerne var svære. ”KL sagde klart nej til, at det skulle blive til overenskomstparagraffer. Til gengæld har vi gjort alt, hvad vi kan, for at få det på en anden måde gennem projekter og ændringer i aftaleteksterne, så det stadig forpligter Kommunerne til et samarbejde om fagligheden”, siger Johnny Gaardsdal.

Derfor indeholder den nye aftale også en ramme for, hvordan KL og BUPL skal samarbejde om udviklingen af det pædagogiske arbejde de næste tre år. Ligesom TR på skoleområdet får en mere central rolle ift. planlægningen af skolepædagogernes arbejdstid.

Det blev også til fire konkrete samarbejdsprojekter med følgende overskrifter:

  • Pædagogfaglig ledelse i dagtilbud
  • Pædagogers kompetenceudvikling
  • Udvikling af fritids- og klubtilbud
  • Faglig udvikling – veje til karriere, fastholdelse og rekruttering
Stem JA

Den nye aftale er sendt til urafstemning blandt BUPL’s medlemmer i løbet af marts måned, før den kan træde endeligt i kraft den 1. april – hvis altså der bliver stemt ja til aftalen. Og Johnny Gaardsdal håber på et ja.

”Vi har fået en reallønsfremgang og flere penge til ligeløn. Og vi har fået nogle gode tilkendegivelser om et vigtigt samarbejde. Jeg mener, vi har fået mest muligt ud af den snævre ramme. Jeg vil gerne anbefale medlemmerne at stemme ja”, slutter Johnny Gaardsdal.