Mere kvalitet i ressourceforløbene, tak!


Bragt i Avisen Danmark 4. september 2020. Af Tina Christensen, næstformand i 3F, Maria Melchiorsen, forbundssekretær i FOA, Camilla Gregersen, Formand i Dansk Magisterforening, Lasse Bjerg Jørgensen, forretningsudvalgsmedlem i BUPL og Martin Rasmussen, forbundsnæstformand i HK Danmark.


Udgivet d. 4. september 2020

Mange af vores medlemmer oplever at blive parkeret i meningsløse ressourceforløb, som varer alt for lang tid. Det er spild af kommunernes penge og uværdigt for de mennesker, som har brug for hjælp. Der er i høj grad brug for forbedringer.

Som led i evalueringen af førtidspensions- og fleksjobreformen mødes partierne bag aftalen netop nu for at drøfte forbedringer af ressourceforløbene. Ressourceforløb er tilbud, som skal afklare og udvikle arbejdsevnen blandt borgere på kanten af arbejdsmarkedet og forebygge førtidspensioner. Det er f.eks. borgere, som kommer fra et langvarigt forløb på kontanthjælp, mens andre er lønmodtagere, der er blevet syge og kommer fra sygedagpenge eller et jobafklaringsforløb.

Men der går alt for lang tid inden borgeren kommer i gang med et forløb, der måske kan gøre en forskel. Der er både ventetid for at komme til møde med dem, der kommer med input og afgør, hvad der skal ske, det såkaldte rehabiliteringsteam. Så er der igen ventetid inden selve indsatsen, for eksempel et par timers arbejde på en virksomhed, går i gang. Og siden kan man så vente på næste møde og næste skridt.

Mere end hver tredje borger venter i fire måneder eller mere på at få sin sag på rehabiliteringsmødet. 18 procent venter yderligere et halvt år før den første indsats sættes i værk, og i yderligere 20 procent af sagerne er der ikke engang sat en dato for, hvornår indsatsen skal gå i gang.

Ventetid er spildt tid, og det kan have stor betydning for, hvor hurtigt en borger bliver rask og igen kan forsørge sig selv. Derudover viser undersøgelser, at ventetid gør folk mere syge. Det er ikke værdigt. Hverken for borgeren eller vores velfærdssamfund.

Derfor er der behov for, at borgerne får en form for garanti for at blive udredt og får en relevant indsats inden for uger og ikke måneder. Og så skal borgeren have ret til at klage. For hvor sært det end lyder, så har man ikke den rettighed i dag.

Vi skriver ikke dette for at skyde på sagsbehandlerne, som oplever et hårdt arbejdspres. I stedet retter vi blikket mod forbedringer af lovgivningen på området, og så skal der sikres tilpas antal ressourcer til at løfte opgaven.

For os er det altså vigtigt, at forligspartierne udstyrer borgerne med

  • en ret til at klage over forløb og
  • en ret til at der er fremdrift i deres sag og
  • at ventetid begrænses.

De meget lange forløb er spild af penge og menneskeliv og endnu værre, så viser undersøgelser, at lange forløb gør i forvejen syge mennesker mere syge. Det er dyrere for samfundet på den lange banehalvdel og ikke klædeligt for et velfærdssamfund. Der skal være værdige forhold for dem, der mister arbejdsevnen, også når det er midt i livet.