Sverri Hammer: Meningsskabelse sætter retning


For mange ledere på daginstitutions- og fritidsområdet er hverdagen travl. Beslutninger, man ikke selv nødvendigvis er enig i, skal omsættes til meningsfuld praksis for ens medarbejdere. Meningsskabelse bliver derfor en vigtig faktor, når der skal ledes og sættes retning.


Opdateret d. 13. marts 2019

De fleste arbejdspladser med respekt for sig selv har udarbejdet en eller flere flotte skriftlige strategier, der har til formål at bevæge virksomheden eller institutionen i en fælles retning. En retning alle i sagens natur skal kende – og derfor også kan slå op, hvis de skulle blive i tvivl.

Om strategien mest lever i skrivebordsskuffen eller luftes regelmæssigt på medarbejdermøder, ledermøder, personaledage eller i bestyrelse er forskelligt. Men ofte udfordrer en omskiftelig hverdag med nye tiltag ovenfra, nye koncepter, strukturændringer, besparelser eller andet ofte det strategiske arbejde og gør det svært at arbejde kontinuerligt strategisk. Men måske skal strategi anskues anderledes?

Strategi er efterrationaliseret held
Lektor på DTU og mangeårig underviser i ledelse på diplomuddannelser Sverri Hammers blik på strategi ligger i hvert fald en pæn anelse fra den gængse definition:
”Strategi er efterrationaliseret held,” konstaterer han med fuld og indiskutabel overbevisning i stemmen på BUPL Storkøbenhavns lederkonference i januar, hvor over 100 ledere er samlet i 2 dage. Strategi er i Sverri Hammers optik ikke fine planer, men drejer sig derimod om at handle, være opmærksom og skabe mening.

Verdens mest fremragende strategibog
Sverri Hammer er ikke modstander af strategier, men understreger deres dynamik ved at komme med forskellige eksempler på, hvordan strategien er afhængig af de givne forhold, og hvordan vi tilpasser handling og retning. Han afslører samtidig aktørerne i verdens mest fremragende strategibog (der samtidig er hurtig læst) – en Rasmus Klump pixibog, hvor Pingo, Rasmus og Pelle hele tiden tilpasser kort, forklaringer og det sted de er, så de i fællesskab finder vej på en meningsfuld måde. Konklusion: strategien er i sin substans efterrationaliseret held.

Meningsskabelse er svaret
Men når man nu ikke er Rasmus Klump og har hans hold med sig, hvad griber man som leder så til i en hverdag, der er kendetegnet ved at være mere kaotisk end strømlinet, og hvor strategien i praksis er efterrationaliseret held. Sverri Hammers svar er meningsskabelse.
”Vi kan ikke lade være med at skabe mening. Vi gør det hele tiden. Det kan være en smiley eller mangel på en smiley. Men husk! Vi skaber ikke meningen, men meninger – og afhængig af forskellige ledetråde skaber vi forskellige meninger,” siger Sverri Hammer.
Vi skaber konstant meninger ud fra de rammer, vi har, hvad der sker i vores liv, vores erfaringer, uddannelse osv. Og mening skabes ved ledetråde forstået på den måde, at vi møder vi en ledetråd, så skabes en forbindelse mellem den og vores egen verden.

Ledetråde konstruerer meningsfulde historier
Som leder er det vigtigt, at være opmærksom på den meningsskabelse der konstant foregår, når et nyt tiltag eksempelvis skal implementeres, og det viser sig, at eksempelvis Dorte og Kim reagerer helt forskelligt på samme tiltag.
”Når vi møder udfordringer, søger vi efter ledetråde, som kan hjælpe med at konstruere en meningsfuld historie. I og jeres medarbejdere møder ledetråde hver evig eneste dag. I griber ud og konstruerer meningsfulde historie efter det,” siger Sverri Hammer.
Noget af det man som leder kan arbejde med er at udvide antallet og variationen af ledetråde.
”Og kunne I drysse dem ud på en måde, så medarbejderne skaber den mening, I ønsker, ville det være fantastisk,” driller han.

Meningsskabelse er ….
Selvom meningsskabelse sker på baggrund af ledetråde spiller følgende forhold også ind:

 • Meningsskabelse er social. Den opdages ikke, men skabes.
 • Meningsskabelse sker ud fra vores identitet. Den identitet vi påtager os som f.eks. ledere, tillidsrepræsentanter, ofre for omstændigheder osv har betydning.
 • Meningsskabelse er kontinuerlig. Den sker på møder, ved kaffeautomaten, derhjemme og i mødet med børn og forældre.
 • Meningsskabelse er fokuseret på plausibilitet. Vi søger hurtigt i gamle mønstre for at danne en sandsynlig historie herudfra.

10 skud til dig
I bogen ’Den meningsskabende leders 10 skud’ giver Sverri Hammer og James Høpner 10 gode skud til den komplekse verden vi leder i. Tag dem med dig og brug dem efter behov og situation:

 • Ord skaber mening. Vælg dine ord med omhu!
 • Du ved først, hvad du foretager dig, når du har gjort det. Gør ting for at forstå dem!
 • Forventninger er med til at skabe virkeligheden – Vær opmærksom på dine forventninger!
 • Det er de små detaljer i dagligdagen, der betyder mest – Vær opmærksom og skab opmærksomhed!
 • Forandringer finder sted hele tiden – Tag en time-out, hvis du vil ændre retning!
 • Træf ikke konventionelle beslutninger – Lad meningsskabelse være din beslutning!
 • Vær strategisk. Brug kulturen!
 • Organisationer er løst koblet. Udnyt det klogt!
 • Undgå simplificering. Gør ting netop så komplicerede, som de er!

Besøg kaffeautomaten
Meningsskabelse er en kontinuerlig proces, man aldrig bliver færdig med. Og et helt konkret sted at begynde (og blive ved) er ifølge Sverri Hammer, at finde ud af, hvad der er værd at tale om:
”Men gør det aktivt! Og hvad der er værd at tale om, finder man bl.a. ud af nede ved kaffeautomaten”.

Sverri Hammer er forfatter til flere bøger og artikler om ledelse, organisation og strategi, heriblandt en af Danmarks mest solgte ledelsesbøger ’Meningsskabelse, organisering og ledelse’, forlaget Samfundslitteratur.